ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA 2013

Szakközépiskola

Szakiskola

"Felsőoktatási" szakképzés (Új)

Szakiskolai ösztöndíj

Szakképesítések szintje (OKJ)

Hídprogramok 2014.

Gyakorlati képzés

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Tanulószerződés

Tanulói juttatások

KERETTANTERV 2013.

Erkölcstan vagy hitoktatás 2014..

Tanfelügyelet 2013.

PEDAGÓGUS SZAKMA

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankönyv az első évfolyamon

A családok vagyoni és jövedelmi helyzetétől független térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani.

Mit kell tenni az első évfolyamra most beiratkozott tanuló szüleinek?

Semmit! Várják el az iskolától, hogy szeptember 2-án leteszik gyermekük iskolapadjára a nevére szóló tankönyvcsomagot! Nehogy fizessenek a tankönyvekért!

Kinek lesz jó és kinek lesz rossz az ingyenes tankönyvellátás?

1. Úgy néz ki, hogy minden családnak jó, ha gyermeke térítésmentesen juthat tankönyveihez, addig ameddig nem kell visszaadni az iskola pecsétjével ellátott, kincstári kölcsöntankönyveket, és az iskola érvényesíti esetleges kártérítési igényét.

2. Jó az államnak, de csak akkor, ha iskolatípusonként és évfolyamonként szabályozza a megrendelhető tankönyvcsomagok árát, hogy az iskola ne tudjon többtíz ezer forintért tankönyvet rendelni egy-egy tanulónk.

3. Jó lesz a tankönyvkiadóknak, mert a szülők többsége megvesz még egy garnitúra tankönyvet, amit rendeltetésszerűen használ a gyerek (beleírhat, aláhúzhat, összegyűrődik, bepiszkolódhat, elszakadhat, széteshet, stb.), az ingyenes tankönyvet pedig elteszik a szekrénybe, hogy a visszaadáskor ne kelljen kártérítést esetleg büntetést fizetni, ha a tankönyv állapota nem felel meg az iskola követelményeinek. (Ez most is gyakorlat)

4. Az iskolának nem lesz jó, mert sok problémával és teherrel jár a tankönyvek nyilvántartása (bevételezése), raktározása, selejtezése, a kártérítési követelések behajtása, stb.

5. Nem lesz jó a pedagógusnak, mert el kell, tekintenie bizonyos oktatási módszerek alkalmazásától, mivel az „állami tankönyvbe” a tanuló nem írhat bele, nem lehet aláhúzni, széljegyzetet csinálni, színezni, stb.

 

Kérdések az első évfolyamon az államilag biztosított ingyenes tankönyvellátással kapcsolatban:

Mennyibe kerül az államnak az első évfolyamra biztosított tankönyvcsomag ára tanulónként és összességében?  

A tanévkezdéskor szeptember 2-án minden „elsős tanuló” a Nemzeti alaptanterv alapján átírt új kiadású tankönyvet kap vagy a régi tankönyveket is lehet használni?

A következő tanévben az első évfolyamra beiratkozó tanulók új tankönyveket kapnak vagy a jelenleg első évfolyamosoktól visszavett használt tankönyveket is felhasználja az iskola az ingyenesség tejesítése érdekében?

Ha a tanuló nem rendeltetésszerűen használja a kölcsönzött tankönyveket, akkor az iskola kártérítést kérhet a tanulótól a megrongálódott tankönyvekért?

Milyen paraméterek alapján állapítja meg az iskola, hogy a tanuló nem rendeltetésszerűen használta a tankönyveit?

Milyen paraméterek alapján selejtezi le az iskola a használt tankönyveket?

Dönthet-e a szülő úgy hogy nem fogadja el az állami tankönyveket, és a bonyodalmak elkerülése végett inkább megveszi a Könyvtárellátótól? Megkérdezték erről a szülőket beiratkozáskor?

Az ingyenes tankönyvellátás hézagos jogszabályi háttere

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (5) bekezdés szerint: „Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

Jogszabály értelmében az állam által biztosított ingyenes tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.

A fenti rendelkezés alapján az ingyenes tankönyvellátás úgy értelmezhető, hogy az iskola a szükséges tankönyveket és a hozzá kapcsolódó más kiadványokat tankönyvkölcsönzés útján adja tanuló birtokába, amiket a tanév végén vissza kell adni.

A kölcsönzés szabályai szerint a tanuló kártérítési felelősséggel tartozik a használatba kapott könyvekért, vagyis a nem rendeltetésszerűen használt tankönyv megrongálódása vagy elvesztése esetén a tankönyv árát ki kell fizetni.

A tanuló és az iskola között vita alakulhat ki a tankönyvek rendeltetésszerű használatáról, a kártérítési felelősségről, milyen minőségű használt tankönyvet lehet kölcsönbe adni, mikor kell leselejtezni a tankönyveket, ezért a tanév végén számos ütközés, (perlekedés, pereskedés) várható a szülők, a tanulók és az iskola között.

Az ilyen viták nem tesznek jót az iskola, és a szülői ház közötti nevelőpartneri viszonynak

Kártérítési szabályok értelmezése

Jövedelem nélküli tanulótól kártérítést követelni nem lehet!

A tanuló bizonyítványának kiadását tartozás miatt nem lehet megtagadni. (De megtagadják!)

A Ptk. szerint, ha a kárt belátási képességgel rendelkező olyan kiskorú okozta, akinek felügyeletre köteles gondozója is van, és bizonyítják, hogy az kötelességeit felróhatóan megszegte, a gondozó a károkozóval egyetemlegesen felelős.

Mi van akkor, ha szülő nem tud fizetni, mert nincs pénze? Behajtást kér az iskola?

Nagykorú tanuló esetén szülők nem tartoznak kártérítési felelősséggel a tankönyv szándékos megrongálása vagy hanyag kezelés miatt bekövetkezett értékcsökkenésért, elvesztésért. Nagykorú tanuló esetén a kárt a tanulónak kell kifizetni, ha munkába áll és jövedelemhez jut (kamat nélkül). A kártérítési követelés három év alatt elévül.

A szülők nem kötelesek gyermekük helyett kártérítést fizetni a tankönyvek rendeltetésszerű használata során bekövetkezett esetleges rongálódásért (elhasználódásért).

A tanulói jogviszony létesítése esetén nem lép életbe automatikusan a szülő kártérítési felelőssége, ezért javasolható, hogy az iskola kössön tankönyvhasználati szerződést a tanulók szüleivel, ha nem akar kártérítési pereket

 
Iskolai, óvodai Szülői Szervezet

INTÉZMÉNYI TANÁCS

Házirend 2014.

Tanulói szakszervezet

Tanulói munka

Tankötelezettség

Tanulói biztosítások

SZÜLŐPOLITIKA

Tanulók utaztatása 2014

Ingyenesség a köznevelésben

CSALÁDI PÓTLÉK

Tanulók felügyelete az iskolában

Igazolatlan óra

Osztályzat vagy érdemjegy

Gyermekvédelem

Beiratkozás az első évfolyamra

Beiskolázás 2014.

KÜLÖNÓRÁK

TESTNEVELÉS

TANKÖNYV 2013.

Óvoda 2014,

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum