Állami intézményfenntartó központ (KLIK)

Állami fenntartású szakképző iskola

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2015-2016.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2016.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Untitled Document

Régebbi hírek

Maszekolnak az állami iskolák?

Soha nem látott „kaszálás” az első szülői értekezleteken

Bérbe kaptak 3000 iskolát az igazgatók?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)


Tovább a teljes cikkre >>

Diétás étkeztetés az óvodában, iskolában 2016.

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI rendelet 15. § (1)]


Tovább a teljes cikkre >>

9 órai iskolakezdés előírása 2016.

Olyan jogszabály nics, amelyik előírja az első tanítási órát 8 órakor kell megkezdeni.

 A 9 órai iskolakezdés újabb figyelem elterelés a köznevelés valódi problémáiról az 50 százalékos tananyagcsökkentésről, az iskolák indokolatlan pénzköveteléseiről a lemorzsolódók magas számáról.

9 órai iskolakezdés nem emeli az köznevelés színvonalát!

Az iskolavezetés, a munkavállaló szülők és tanulók ügye, hogy megegyezzenek, mikor kezdődjön az első tanítási óra.


Tovább a teljes cikkre >>

Tankönyvosztás 2016.

Az iskolák „szabotálják” a tankönyvek kiosztását?

A tankönyvet szeptember 1-én oda kell adni minden tanulónak akár kifizette a tankönyvcsomag árát, akár nem!

Jogszabály értelmében a tankönyvcsomag árát szeptember 15-ig kell befizetni.


Tovább a teljes cikkre >>

A munkáltatói iskolakezdési támogatás december 31-ig kérhető és adható!


Tovább a teljes cikkre >>

Teljes cikkek:

Maszekolnak az állami iskolák?

Soha nem látott „kaszálás” az első szülői értekezleteken

Bérbe kaptak 3000 iskolát az igazgatók?

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Az újonnan decentralizált állami iskolarendszert szeptember 1-én birtokba vették a pedagógusok, és az iskolaigazgatók.

Az új rendelkezések szerint az iskolaigazgatók keretgazdálkodási joggal rendelkeznek, azaz beleszólhatnak az iskola költségvetésének alakulásába, a kereten belül pedig saját hatáskörben döntenek a kapott állami pénzek elköltéséről.

Az iskolaigazgatók szabad kezet kaptak különböző iskolai vállalkozások indítására, pályázhetnak, adományokat gyűjthetnek, mindent megcsinálhatnak, ami csökkenti a fennrtó terheit. 

Az állami iskolák számára kötelező bevétel teljesítését írja elő fenntartó központ, ezért a szülőkkel fizettetik meg az ingyenes köznevelési közszolgáltatásokat. Már beszedték a pénzt az ingyenes tanulmányi kirándulásra, erdei iskolára, úszásoktatásra, a nyelvkönyvekre, újabban a diétás étkeztetést is a szülőknek kell megfizetni. (Szülői panaszok alapján)

Azt mondják, hogy azért van az osztálypénz „hagyományos” intézménye, hogy a szülők azon keresztül járuljanak hozzá szeretett iskolájuk működtetéséhez, a dologi kiadásokhoz és a pedagógusnapi ajándékozásához. Van, ahol az iskola új pecsétjét is a szülőknek kellett kifizetni.

A szülőkkel töltetik fel az iskolai alapítványok bankszámláit. Ide fizetik be a szülők adójuk 1%- át is.

Az illegálisan beszedett pénzekről az iskola nem számol el a szülők felé. Nem adnak számlát, elismervényt vagy pénztári bizonylatot, nem könyvelik le a tételeket, vagyis nem marad nyoma a „pénzmozgásnak”.

Figyelem!

A szülők, akkor is fizetnek, ha tilos. Miért? Talán azért, mert félnek a többi szülőtől vagy attól, hogy az iskola gyermekeiken bosszulja meg a szülői ellenállást?

Ha az „öntudatos”, becsületes szülők nem fizetnek sarcot az iskolának, akkor fizetési felszólítást kapnak, sok helyen nyilvánosságra hozzák nevüket a tartozások összegével együtt.

Tanulók kizsákmányolása vagy gyermekmunka?

Jól felszerelt iskolai tanműhelyekben nagy anyagi hasznot hozó termelő munkát végeztetnek a kiskorú tanulókkal

Vannak olyan szakképző iskolák, ahol a tanulók tanműhelyi munkájából évi 60-100 millió forintos bevételhez jut az iskola, amivel nem kell elszámolniuk senkinek.

A szülők az hiszik, hogy a szakképzési program része, ha az iskola termelőüzemet tart fenn (pékség, nyomda, varroda, stb.) és értékesíti a tanulók által előállított termékeket.

A szülők az hiszik, hogy a szakképzési program része, ha szakképző iskola olyan „boltot” üzemeltet, ahol az eladók tanulók és a tanulók által előállított termékeket, vagy a különböző cégek adományait árusítják, jelentős haszonnal, adómentesen.

A szülők az hiszik, hogy a szakképzési program része, ha az iskola lakásfelújítást, burkoló és kőműves munkát végeztet tanulóival cégeknek vagy magánszemélyeknek tanítási időben.

A gyakorlati oktatásban részesülő kiskorú gyermekek többségét olyan munkavégzésre kényszerítik, amely megfosztja őket oktatásuk teljes körű előnyétől, amikor nem a képzési programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük.

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során.

A köznevelés ingyenessége

Magyarország Alaptörvénye XI. cikk szerint:

 (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, oktatással.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § (1) bekezdés szerint: „Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.”

HA IGEN, AKKOR MIÉRT NEM?

Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényesen és etikusan működő iskola. Az állami iskolákban a pedagógusok nevelnek és tanítanak, nem buktatnak, nem kezelnek és nem fogadnak el pénzt a szülőktől. Az állami iskola nem vállalkozik, nem üzletel, nem pályázik saját szakállára.

Ha az iskola számára kötelező bevételt ír elő a fenntartó, és szabadon vállalkozhat, nyereséget termelhet, akkor azt „magániskolának” vagy „iskolaszövetkezetnek” kell nevezni.

Milyen lehet a nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskola

Ha a Köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy szervezet tartja fenn, akkor az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető. [Nkt. 31. § 2. § c) pont]

Ez a meghatározás jogi ellentmondás, amit fel kell oldani!

Ha az egyházi és magán köznevelési intézmények pénzt kérhetnek a köznevelési szolgáltatásokért, akkor ezek az iskolafenntartók nem vehetnek részt az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban és a kötelező óvodai ellátásban.   

Mit tegyenek a szülők az iskola jogtalan pénzköveteléseivel szemben?

Az egyes szülő feladata az illegális iskolai pénzkövetelések megtagadása!

Az egyes szülő feladata gyermekeik védelme a szakképző iskolák kizsákmányolásával szemben.

Az ebédpénzen kívül ne fizessenek semmit az iskolának!

Figyelem!

Ha a szülők úgy érzi, hogy az iskolai, óvodai pénzkövetelések ellentétesek ingyenesség alkotmányos elvével, akkor kezdeményezzenek jogorvoslati eljárást az illetékes Kormányhivatalnál.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

A kormányhivatal ellenőrzési jogköre

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. (Nkt. 79. §)

A kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:

a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját,

b) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)   

Vissza az oldal tetejére

Diétás étkeztetés az óvodában, iskolában 2016.

A nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani [37/2014. EMMI rendelet 15. § (1)]

Bővebb információ a diétás gyermekétkeztetésről itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=570&v=marad&fid=166&hol=job

Vissza az oldal tetejére

9 órai iskolakezdés előírása 2016.

Olyan jogszabály nics, amelyik előírja az első tanítási órát 8 órakor kell megkezdeni.

 A 9 órai iskolakezdés újabb figyelem elterelés a köznevelés valódi problémáiról az 50 százalékos tananyagcsökkentésről, az iskolák indokolatlan pénzköveteléseiről a lemorzsolódók magas számáról.

9 órai iskolakezdés nem emeli az köznevelés színvonalát!

Az iskolavezetés, a munkavállaló szülők és tanulók ügye, hogy megegyezzenek, mikor kezdődjön az első tanítási óra.

A köznevelési államtitkárság - az amerikai az alváskutatókra hallgatva - be akarja vezetni 9 órai iskolakezdést, hogy a 10-12 órás tanulásra „kényszerített” kamaszgyermekek ki tudják aludni magukat.

Ezzel az újabb oktatáspolitikai manőverrel egymás ellen akarják uszítani a munkavállaló szülőket, akiknek 5-6-7 órakor kezdődik a munkaidejük, azokkal a szülőkkel, akik 9 órára járnak munkába, vagy egyáltalán nem dolgoznak.

Ebben az évben számos olyan oktatáspolitikai bejelentés születet, amely egyértelműen figyelemelterelő fikciónak bizonyultak. Ilyenek többek között:

 • Nyári szünet lerövidítése (2002. óta  évenként ismétlődő rémhír);

 • Tananyagcsökkentés (sohanapján);

 • Tartalomcsökkentés (ez a pedagógusokra bízva, kecskére a káposztát);

 • Tanulói terhek csökkentése (az óraszámcsökkentés azt jelenti, hogy a szülőknek kell tanítani gyermeküket írni, olvasni, számolni);

 • 30 perces órák bevezetése (eddig sem volt akadálya a 35 perces óráknak);

 • Az első két évfolyamon nem kell visszaadni a kölcsöntankönyveket (ehhez jogszabályt kellett volna módosítani időben, így fikció maradt ez az ígéret);

Figyelem!

Ha a 16 óráig nyitva tartó általános iskolába 9 órakor kezdődik a tanítás, akkor egy órával kevesebb időt kell finanszíroznia az iskolafenntartónak.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az első tanítási óra megkezdésénél (többek között)

A szülők munkaidejének kezdetét (reggel 5, 6, 7, 8 óra plusz utazási idő;

A tanulók életkorát (kisgyermekeket el kell kísérni az iskolába);

A tanuló lakhelye és az iskola közötti távolságot (több km, akár 100 km is lehet);

A környezeti veszélyeket (közlekedési veszélyek, közbiztonság, időjárási tényezők);

Az utazási viszonylatokat (vonat- és távolsági buszközlekedésnél a menetrendet);

Be kell tartani a tanulók iskolai felügyeletére és ellátására vonatkozó előírásokat.

Igazi állami gondoskodás azt jelentené, ha a munkavállaló szülők gyermekeit 10 éve korukig iskolabusz "szedné össze" reggel és szállítaná haza tanítási idő után. (Filmeken látunk ilyen sárga iskolabuszokat.)

Figyelem!

Ha a szülő korán reggel elmegy dolgozni, akkor izgulhat, hogy magára hagyott gyermeke egyáltalán beért-e az iskolába.

MSZOE javaslatok az első tanítási óra központi előírásához

 1. Szülői igény esetén, az iskola reggel 5 órától köteles ellátni az intézménybe beérkező tanulók pedagógiai felügyeletét, elhelyezését, foglalkoztatását, étkeztetését. A reggel 7 óra 30 percig beérkező gyermekeket meg kell reggeliztetni. (Ezt jogszabály írja elő most is, de a fenntartók megtagadják a reggeli szolgáltatását. Lásd lentebb.)

 2. Az első tanítási óra pontosan 8 órakor kezdődik (a pedagógus sem késhet az óráról)

 3. A kötelező tanítási órákat nem lehet 8 óra előtt elkezdeni.

 4. Ha a tanuló előzetes bejelentés nélkül 10 percnél többet késik az első óráról, akkor a hiányzásról értesíteni kell a szüleit (jogszabály értelmében az elérhetőségi adatok az iskola rendelkezésére állnak).

 5. Ha a szülő nem tudja igazolni gyermeke távollétét, akkor a rendőrséget is értesíteni kell.

 6. Jogszabály értelmében a rendőr bekísérheti az általános iskolai tanulót az iskolába, ha nem tudja igazolni, tanítási időben miért tartózkodik az iskola területén kívül.

 7. Ha a tanuló beérkezett az iskolába, de szünet után nem megy be az órára, akkor keresni kell, és addig nem lehet megkezdeni az órát, ameddig távollevő gyermeket meg találják (rosszul lett, szipózik a WC-ben, kiszökött az iskolából, kiugrott az ablakon és eltörte a lábát, stb.)

Figyelem!

Gyakorlatban a legtöbb helyen csak nyolc óra előtt 10 perccel korábban mehetnek be iskola épületébe a tanulók Hidegben, szélben, esőben kint kell várakozniuk az iskola előtt, pl. akkor is, ha a messziről érkezett tanuló vonata vagy a busz 5-6 órára beérkezett az adott településre. (Szülői és tanulói panasz alapján)

A gondoskodó állam, avagy a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembevevő oktatáspolitika

Ha az MSZOE többször kért jogszabály módosító javaslatait elfogadja a jogalkotó, akkor a helyére kerül valami, ami nagyban emeli a köznevelési közszolgáltatás színvonalát, és garantálja a kiskorú gyermekek napközbeni biztonságát, ameddig szüleik dolgoznak.

Jogszabályi háttér

A 35 perces óra

20/2012 EMMIr. (2) Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, és az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni.

 Napi háromszori étkeztetés biztosítása kötelező az iskolákban

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést kell biztosítani.  [Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt). 151. § (2)]

Figyelem!

A Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) napi háromszori étkeztetés biztosítását írja elő, de a szülők panaszok alapján végzett felmérések az mutatják, hogy általánossá vált a napi egyszeri étkeztetés az iskolákban. Az iskolák „lebeszélik” az ingyenességre jogosult szülőket a két kisétkezésről vagy nem is tudják, hogy jár nekik.

Vissza az oldal tetejére

Tankönyvosztás 2016.

Az iskolák „szabotálják” a tankönyvek kiosztását?

A tankönyvet szeptember 1-én oda kell adni minden tanulónak akár kifizette a tankönyvcsomag árát, akár nem!

Jogszabály értelmében a tankönyvcsomag árát szeptember 15-ig kell befizetni.

Szülők panaszolják, hogy az iskola nem adja oda gyermekének a tankönyvet, ha nem mutatja be a fizetést igazoló csekket, ezzel súlyosan megsértik a tanuláshoz való jogát.

Az iskola feladata, hogy minőségileg ellenőrizze és hiánytalanul kiossza a tanulók számára megrendelt tankönyveket a tanév első napján, majd felvegye az érte járó jutalékot.

A tankönyvkiosztó pedagógus nem bolti eladó, nem kezelhet pénzt, nincs joga ellenőrizni a tankönyvfizetés idejét és módját, nincs joga megtagadni a tankönyv átadását szeptember elsején.  

A szülő áll „üzleti” viszonyban (vevő-eladó) a tankönyveket beszerző és kiszállító céggel nem az iskola. A szülőt lehet polgárjogilag felelősségre vonni, ha nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a tankönyvek árát a KELLO bankszámlájára. Az iskolának nincs semmi köze, ehhez a tranzakcióhoz.

Az iskola egyet tehet, hogy szeptember 1-én átadja az összes tankönyvét a tanulónak.

Figyelem! A tankönyvnek egy ára van. Iskolával tanulói jogviszonyban levő tanulótól a KELLO nem kérhet bolti felárat, ha elveszti vagy ellopják valamelyik tankönyvét.

Olvassák el és mutassák meg iskolájuknak a Tankönyvellátó Nonprofit Kft. honlapján található szülői tájékoztatót, amely itt található: http://kello.hu/diakokesszulok/tajekoztato%20a%20szulok%20reszere%20tankonyvrendeles%202016%20-%202017

20 fontos szabály az iskolai tankönyvellátás értelmezéséhez itt!

Vissza az oldal tetejére

A munkáltatói iskolakezdési támogatás december 31-ig kérhető és adható!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Bővebb információ itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=562&v=marad&fid=188&hol=jobb

Vissza az oldal tetejére
 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

SZÜLŐI JOGOK, szülői státusz

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Tanulói szakszervezet

Tanulók védelme a szakképzésben

Házirend 2016.

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Tanulói biztosítások

Tájékoztatási kötelezettség

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2016.

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Tanulók FELÜGYELETE az iskolában

Iskolai hiányzások (igazolatlan óra)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2016.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2016.

Beiskolázás 2016-2017. tanév

KÜLÖNÓRÁK (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2016.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

TANKÖNYV 2016.

Óvoda 2016.

Érettségi vizsga 2015-2016.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum