Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:


Nyitóoldal: Gyakorlati képzés 2017.

Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon is folyik a gyakorlati képzés az iskolai rendszerű szakképzésben!

Törvény értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenőnapokon (szombaton vasárnap) és a munkaszüneti napokon (ünnepeken), valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt is igénybe veheti a tanulót gyakorlati képzésre a rendeltetése folytán ezeken a napokon is működő gyakorlati képzési helyen. Pl. a vendéglátó ipari, kereskedelmi képzőhelyeken, üzletek, éttermek, szállodák, üdülők, stb.

 [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 38. § (2) bekezdés]

Szülők és tanulók panaszolják, hogy az igénybe vett idő helyett nem kapnak szabadnapot. Ráadásul a felnőttekkel azonos munkát végeztetnek velük, havi 16-19 000 forint tanulói juttatásért. (A felnőtt munkavállalók két-háromszoros bért kapnak ilyenkor.)

Ha a szakiskolába és szakközépiskolába járó kiskorú tanuló hiányzik a gyakorlati képzésről, akkor mulasztását sokszor vasárnap és a piros betűs ünnepeken kell pótolnia.

Súlyos diszkriminációnak tartjuk, hogy a szakképző iskolákba járó tanulóknak nyári szünetben is részt kell venni gyakorlati képzésben, amikor gimnáziumi társaik vakációznak (üdülnek, szórakoznak).

MSZOE javaslatok

Javasoljuk, hogy a heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt folyó képzést előíró jogszabály azonnali törlését.

Javasoljuk a szakiskolai és szakközépiskolai tanulók nyári un. összefüggő szakmai gyakorlatának megszűntetését.

Éjszaka is utaznak a fiatalkorú tanulók, mert gyakorlati képzésüket hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni

A gyakorlati képzés ideje kiskorú tanuló esetén napi 7 óra nagykorú tanuló számára 8. óra. A képzést 6-22 óráig tartó időszakban lehet megtartani. Ahhoz, hogy a tanuló 6 órára beérjen a képzőhelyre 1-2-3 órával korábban kell „felkelnie” és elindulnia otthonról. A 22 óráig tartó képzés esetén sokszor éjfél után érkeznek haza a kiskorú tanulók. (Törvény értelmében kiskorú tanuló éjszaka csak felnőtt kíséretében tartózkodhat közterületen.)

A tanulók jelentős részének sokszor az ország egyik feléből a másikba kell utaztatnia, ha, képességeinek és egészségi állapotának megfelelő támogatott szakképesítést akar tanulni. Az oda-vissza utazás elveszi az időt a családi együttléttől. (A szülők haza jönnek a munkából, gyermekük munkába megy.)

MSZOE javaslatok

Meg kell szűntetni a kétműszakos gyakorlati képzést.

Egy óránál tovább tartó oda-vissza utazás esetén a gyakorlati képzés törvényben meghatározott idejét csökkenteni kell, az utazási idő felével.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum