Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Óvoda 

Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz

 A tankötelezettség megállapítása

Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. [20/2012. EMMI rendelet 22. § (4)]

A szakvélemény tartalma

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény tartalmazza

a) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,

b) az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény

ba) a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való felvételét,

bb) a gyermek további óvodai nevelését,

bc) a gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát, vagy

bd) a gyermek nevelési tanácsadás keretében történő vizsgálatát

javasolja,

c) a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását,

d) a szülőnek a szakvélemény megismerését igazoló aláírását.

A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek.

Amennyiben az óvodavezető a gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

Figyelem!

Ha a szülő nem ért egyet az óvodavezető által kiadott szakvéleménnyel, akkor is vegye át, írja alá. 

Ha nem ért egyet gyermeke vizsgálatával, akkor is el kell vinni gyermekét,  mivel a szakértői vizsgálatra kötelező elvinni a gyermekét. 

Ha nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy gyermeke iskolaérett, akkor kérje, hogy gyermeke iskolaérettségét szakértői bizottság vizsgálja meg. Ha nem ért egyet a szakértői bizottság véleményével, akkor 

Ha nem ért egyez azzal az óvodai állásfoglalással, hogy gyermeke még egy évig az óvodában maradjon vagyis nem iskolaérett, akkor kérni keel, hogy gyermeke iskolaérettségét szakértői bizottság vizsgálja meg. 

Ha a szülő nem ért egyet a szakértői bizottság véleményével, akkor azonnal fellebbeze meg.

Fontos tudni!

A szülő  megegyezik az iskolával, hogy nem veszi figyelembe az óvoda javaslatait, vagy a szakértői bizottság véleményét és felveszi a gyermeket az iskolába.

Nincs olyan jogszabályi előírás, hogy az óvoda vagy a szakértői bizottság véleményét az iskolának kötelező figyelembe venni!

.

Új!

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

A 2012/20. EMMI rendelet új 93/A. § (1) bekezdés szerint: A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.

(2) A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza

a) a gyermek anamnézisét*,

b) a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,

c) a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

d) amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,

e) a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,

f) a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.

*Anamnézis=kórelőzmény/élettörténet (kikérdezés, dokumentációelemzés)

Születés körüli adatok, fejlődést meghatározó tényezők (családi és szociális, betegségek, korábbi orvosi vizsgálatok eredményei, pedagógiai-nevelési feltételek, korábbi pszichológiai értékelések, kezelések, terápiák, fejlesztések gyakorisága, intenzitása, helye, személyi feltételei)

 

Figyelem!

Ha egy ilyen dokumentációt (pszichopedagógiai anamnézist, „testi, lelki érzelmi, káderlapot”) elküldenek egy általános iskolába, akkor egész életére megbélyegezhetik az óvodából iskolába kerülő gyermeket és a szüleit.

.

Javasoljuk a szülőknek, kérjék ki a gyermekük óvodai fejlődését nyomon követő dokumentációt mielőtt beíratják az általános iskola első évfolyamára! Érdekes olvasmány lesz, ha egyáltalán van ilyen írásos anyag.

 

Az iskolaérettség fogalmát az óvodai alapprogram határozza meg, amely itt található!

 

Bővebb információt a szakértői bizottságot működtető a pedagógiai szakszolgálati intézmények működését szabályozó 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben találhatnak.

 
Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szakértői vizsgálat eljárásrendje 2020.

Óvoda nyitva tartás

Iskolaérettség fogalma

Óvodai alapprogram

Nyolc fős óvoda minden településen

Óvodai szülői szervezet gazdálkodása

Óvoda régen (2014-2015. nevelési év)

Óvodavezető feladatai

Óvodavezető "választás"

Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz

Óvodai csoportlétszám és a csoport beosztás szabályai

Óvodai gyermekbántalmazás

Óvodai közzétételi lista

Beiratkozás a körzeti óvodába

Óvodai munkaterv

Anamnézis

Óvodai hiányzás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum