Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Óvoda 2018-2019-2020.

Az óvodavezető feladatai, felelőssége

Az óvodavezetőt mint az intézmény első számú emberét széles, szinte teljes körű felelősség terheli az általa irányított óvoda tekintetében.

A köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 54. §-a értelmében az óvodavezető felelős

− az intézmény szakszerű és törvényes működéséért,

− a gazdálkodásért,

− a pedagógiai munkáért,

− az intézményi szabályzatok elkészítéséért,

− a nevelőtestület vezetéséért,

− a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,

− a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért,

− a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,

− a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,

− a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,

− a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,

− az óvodaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért,

− a gyermekbaleset megelőzéséért,

− a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,

− a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

 Az óvodavezető felelősségi körei egyúttal az általa végzendő szakmai feladatok kereteit is meghatározzák. Az általános jogi keretekre figyelemmel a konkrét feladatokat mindig az intézményvezető munkaköri leírásában szükséges rögzíteni.

Óvodavezető választás itt!

 
Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szakértői vizsgálat eljárásrendje 2020.

Óvoda nyitva tartás

Iskolaérettség fogalma

Óvodai alapprogram

Nyolc fős óvoda minden településen

Óvodai szülői szervezet gazdálkodása

Óvoda régen (2014-2015. nevelési év)

Óvodavezető feladatai

Óvodavezető "választás"

Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz

Óvodai csoportlétszám és a csoport beosztás szabályai

Óvodai gyermekbántalmazás

Óvodai közzétételi lista

Beiratkozás a körzeti óvodába

Óvodai munkaterv

Anamnézis

Óvodai hiányzás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum