Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Sérti a hallgatók emberi méltóságát az új felsőoktatási törvény 2011.


Úgy érezzük, hogy az új felsőoktatási törvény alkotói magas szakmai szinten és meglepően világosan határozták meg azokat a pontokat, amelyek a jelenlegi (régi) felsőoktatási törvényben kiigazításra szorultak, de a szimbolikus intézkedések mellet nem találunk benne olyan elgondolást, amelyből következtetni lehetne a felsőoktatás valamilyen minőségi megújulásra.

Hiányoljuk, hogy az állami irányítás és az egyetemi autonómia összehangolására irányuló törekvések mellet nem kerül sor olyan korrekciókra, amelyek a hallgatókat kényszer nélkül motiválja a jobb teljesítményre, és nem került sor olyan rendelkezések módosítására (törlésére), amelyek eddig is akadályozták a hallgatókat képességeik kibontakozásában.

A felsőoktatási szolgáltatást igénybe vevő hallgatók egyéni felelőssége és felelősségre vonása kiemelt terület a törvényben, ugyanakkor nem található semmilyen előírás arra vonatkozóan, hogy milyen szankció alkalmazható abban az esetben, ha rossz hatékonysággal folyik a főiskolai egyetemi oktatás.

 

Az emberi méltósághoz való joggal összefüggő visszásság gyanúja

Véleményünk szerint a törvény nem veszi figyelembe, hogy a felsőoktatási intézményekben jelentkező érettségizett tanulókat és a felvett hallgatókat a szüleik tartják el, nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, mégis – különböző címeken - pénzt kérnek tőlük, ezért sokszor megalázó illegális munkára, vagy uzsorakölcsön felvételre kényszerülnek tanulmányi idejük alatt.

A felsőoktatási törvény által előírt díjak és más fizetési kötelezettségek veszélyeztetik a jövedelem nélküli hallgatók megélhetését, ezáltal a szociális biztonsághoz való jogot.

Az országos szülői egyesületek kezdeményezik a NEFMI illetékes vezetőinél és az Alapvető jogok Biztosánál annak vizsgálatát, hogy sértik-e hallgatók emberi méltóságát a törvény azon előírásai, amelyek szerint a felsőoktatási intézmény fizetési kényszert alkalmazhat a szüleik által eltartott jövedelemnélküli hallgatókkal szemben.

A felsőoktatás finanszírozása szülői nézőpontból


A felsőoktatási közszolgáltatás megrendelője a lakosság. Az állampolgároknak mindennapi életük szervezéséhez szükségük van középszintű és magasabb végzettségű szakemberekre, villanyszerelőkre, buszvezetőkre, eladókra, orvosokra, pedagógusokra, ügyvédekre, köztisztviselőkre, művészekre, akiknek a képzése az oktatási rendszer feladata. A felsőoktatást az adófizetők - közöttük a legaktívabb adófizető szülők és a tanulmányaikat diákmunka mellett végző hallgatók - finanszírozzák nem az állam. Az állam csak elosztja, felügyeli, és ellenőrzi a pénzfelhasználást és az oktatás színvonalát.

A nagykorú gyermekeiket eltartó szülők gyermekeik társadalmi mobilitása érdekében befektetnek a felsőoktatásba, amikor gondoskodnak gyermekük főiskolai, egyetemi továbbtanulásához szükséges feltételekről (lakhatás, ruházkodás, élelem, tanszerek, jegyzetek költségei, stb.).

A szülőknek kell vállalni a kockázatot, ha a felsőoktatási rendszer gyermekeiket nem készíti fel megfelelő szinten, és az ott megszerzett tudást nem tudják alkalmazni a munkaerőpiacon. A szülői felelősség és a nagymértékű szülői finanszírozás azt az intézkedést indukálja, hogy a felsőoktatási intézmények működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében részt vegyenek a felsőoktatást finanszírozó szülők képviselői.

Javaslat a szülői kockázat mérséklése érdekében

A szenátus tagjai között helyet kell biztosítani a szülők képviselőjének is.

Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók szüleinek képviselői is.

Indokolatlan pénzkövetelések a jövedelem nélküli hallgatóktól

A szülők által eltartott, hallgató jelöltektől és a jövedelemnélküli hallgatóktól semmilyen címen nem lehet pénzt követelni.  Térítési díjat csak a levelező és esti oktatásban a már dolgozó, illetve jövedelemmel rendelkező jelentkezőktől lehet kérni.

A diákot, hallgatót nem lehet kényszeríteni az emberi méltóságoz való joguk feladására főiskolai, egyetemi tanulmányaik évei alatt, amikor tanulás mellett, sokszor megalázó munkavégzésre vagy „uzsorakölcsön” felvételére kényszerülnek, hogy megélhetésüket biztosítsák,  vagy a szüleikre szorulnak, ellátásuk érdekében.

Ha felsőoktatásnak valamilyen indokolt pénzkövetelése van a hallgatókkal szemben, akkor azt csak akkor követelheti meg, ha a végzett hallgató munkába áll és önálló jövedelme van.

Fizetési kényszer

A törvény 50. § (5) bekezdés szerint: „Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.”

Javaslat törvénymódosításra

Ezt az emberi méltóságot súlyosan sértő előírást törölni kell a felsőoktatási törvényből.

Kifogásolt pénzkövetelések:

1.  A jelentkezési lap árusítása

Nem lehet úgy indítani a jövedelem nélküli érettségizett tanulók kapcsolatát a felsőoktatással, hogy aránytalanul magas összeget kérnek a jelentkezésekért. Etikátlan a jelentkezési lapokért befolyt összeg felosztása is, amelyből indokolatlanul részesülnek azok felsőoktatási intézmények is, amelyek nem szerveznek semmilyen felvételi vizsgát.

Javaslat alacsonyabb szintű jogszabályi előírásra

Javasoljuk, hogy három jelentkezés ingyenes legyen, és csak az ennél több jelentkezést korlátozza valamilyen anyagi követelés. Jelenleg hátrányban vannak azok a jelentkezők, akiknek nincs pénzük több helyre jelentkezni.

.

2.  Kártérítési felelősség

A jövedelem nélküli, fizetésképtelen hallgatóktól jogos kártérítési igény esetén sem lehet pénzt követelni tanulmányik ideje alatt. Az eltartó szülők nem kötelesek kifizetni gyermekük helyett a kár összegét.

Javaslat alacsonyabb szintű jogszabályi előírásra

A felsőoktatási intézmény csak akkor érvényesítheti jogos kárigényét, ha a hallgató befejezte tanulmányait munkába állt és megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

 

3.   Felvételi tájékoztató árusítása

Kifogásoljuk, hogy a felvételi tájékoztató kiadása profitorientált üzleti vállalkozássá vált, kihasználva a jelentkezők kiszolgáltatottságát. A „felvételi tájékoztatás” az elmúlt évben már két több százoldalas kiadvány megvásárlását jelenti.

Javaslat alacsonyabb szintű jogszabályi előírásra

A felvételi tájékoztató a felsőoktatási intézmények reklámanyaga, amelyet az intézmények költségvetésében kell tervezni, és térítés nélkül kell a jelentkezők számára biztosítani.

Az uzsora jellegű diákhitel

A pályakezdő fiatalokra nem lehet alkalmazni a szokásos banki eljárásokat. Nem lehet kamatos kamattal számolni, nem lehet a pályakezdőktől a néhány száz ezres hitel után rövid idő után milliós összegeket követelni (behajtani).  Az önhibájukon kívül bedőlt hitelesek (munkanélküliek) fél életükön keresztül törleszthetik a felhalmozódó adóságot.

Ha valaki nem tudja időben visszafizetni a diákhitelt, feketelistára kerül, nem tud más hitelt felvenni, és nem tud bankszámlát nyitni, ami a munkavállaláshoz vagy vállalkozáshoz elengedhetetlen feltétel. Ez csapdahelyzet!

Jelenleg 20 milliárd forint a diákhitelt felvevők adósága.

Javaslat a Diákhitel Központtal kapcsolatos jogszabályok módosítására

Újra kell gondolni a „diákhitel” konstrukcióját.

A hitel visszafizetését és a kamatok törlesztést csak akkor lehet megkövetelni, ha a végzett hallgató munkába állt és a törvényben előírt mértékű részlet levonható a fizetéséből.

Tíz éves állami garnaciát kérünk, hogy a diákhitel kamatai nem emelkednek tovább.

A diploma visszatartása (diszkrimináció)

A végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadását nem lehet megtagadni végzett hallgatóktól, ha valamilyen tartozásuk van, sem akkor, ha nem tudnak bemutatni valamilyen nyelvvizsgapapírt.  A tanévenként a végzett hallgatók 30 százalék nem kapja meg oklevelét nyelvvizsga bizonyítvány hiánya miatt. Több tízezer munkavállaló nem tud elhelyezkedni felsőfokú végzettségének megfelelő munkakörben, ráadásul nem kapják meg a felsőfokú végzettségűeknek járó munkanélküli segélyt sem. Ez az adminisztrációs intézkedés jóval többe kerül az államnak, illetve adófizetőknek, mint azoknak a diplomásoknak a képzése, akik külföldön akarnak munkát vállalni.

Javaslat törvénymódosításra

Törvénybe kell rögzíteni, hogy a sikeres záróvizsgát tett hallgatók  felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelét semmilyen indokkal nem lehet visszatartani.

 Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum