Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nem akarják fűteni az iskoláikat a helyi önkormányzatok. Mínusz 5-10 fok hideg nem rendkívüli időjárás!


Egyes önkormányzatok képviselői azzal dicsekednek a különböző médiumokban, hogy több millió forintot tudnak spórolni fűtési költségekből, ha téli hónapokban egy-két hétre bezárják az általuk fenntartott iskolákat, óvodákat.

Rossz kezekben van az iskolák és az óvodák fenntartása az önkormányzatoknál, ha felügyelet és étkeztetés nélkül haza küldhetik a gyermekeket, az esetlegesen rosszul fűtött vagy fűtetlen lakásokba. Mi lesz a dolgozók szülők kiskorú gyermekeivel, ameddig szüleik a munkahelyükön vannak?

A települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és a munkavállaló szülők gyermekeinek napközbeni ellátása (itt).  Az önkormányzati fenntartók megtakarítás címén egyre szűkítik ellátandó feladatai körét, nyáron hónapokra bezárják az óvodákat, újabban, a hidegebb időjárásra hivatkozva, az általuk fenntartott iskolákat is. Kérdés az, mire fordítják a fenntartók azokat a pénzeket, amit megtakarítanak a gyermekeken, tanulókon? Csak nem az önkormányzat épületének fűtésére használják fel?

Az iskola „fűtött” közösségi tér, nem önkormányzati spórkassza

Mielőtt általános gyakorlattá válna az önkényes „szénszünet” az oktatásért felelős miniszternek kell közbelépni, annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok, ne zárják be az óvodákat, iskolákat a hidegebb időjárás miatt - hanem ellenkezőleg - biztosítsanak fűtött közösségi teret, étkeztetést és felügyeletet a tanulók számára a délutáni, esti időszakban is. (Természetesen valódi veszélyhelyzet, pl. nagyobb hóesés vagy jegesedés esetén indokolt, hogy  otthon maradjanak a kiskorú gyermekek, ezért törvényben kell biztosítani a speciális fizetett szülői szabadságot.)

Mit jelent a rendkívüli szünet?


A hatályos közoktatási törvény értelmében rendkívüli szünetet a megyei, fővárosi főjegyző vagy a települési önkormányzat jegyzője rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a megye, főváros, illetve az adott település területén a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges. A rendkívüli szünet elrendelésével egyidejűleg az oktatásért felelős minisztert értesíteni kell. (Az új köznevelési törvény is így rendelkezik.)

A jelenlegi nappali 5-10 fok és az éjjeli mínusz 15-20 fokos hőmérséklet nem rendkívüli időjárás. Már a honfoglaló magyarok is tudták, hogy télen hideg, nyáron meleg van a Kárpát-medencében, de az önkormányzati iskola- és óvoda fenntartók mégsem készültnek fel az óvodák, iskolák fűtésére. Ha szándékosan nem fűtik a nevelési-oktatási intézményeket, akkor a működtetés valóban nem lehetséges, de a takarékosságot is csak a képviselőtestület, illetve jegyző rendelheti el, és arról is értesíteni kell az oktatásért felelős minisztert.

Tanítás pihenőnapokon?

Sok iskola igazgatója úgy nyilatkozik, hogy majd szombati pihenőnapon kell bemenni a tanulóknak az iskolába „letanulni” a kieső tananyagot, amikor végre együtt lehetnének szüleikkel, testvéreikkel. Ez törvényes, de ésszerűtlen magatartás, hiszen az előírt követelmények átadását akkor is lehet biztosítani, ha a tanuló egy-egy órával tovább marad az iskolában hét közben. Az is megoldás, ha kihagynak valamit a sokszor feleslegesen előírt, megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyagból, és ezzel is csökkentik a tanulók túlterhelését.

A kiskorú tanuló pihenőnapjának igénybevétele az elmaradt tanórai foglalkozások miatt ésszerűtlen és többszörösen sérti a Gyermekjogi egyezményt.

Azért is ésszerűtlen pihenőnapokon „berendelni” a tanulókat az iskolába, mert jogszabály értelmében a tanuló 250 órát hiányozhat egy tanévben, ami napi hat órával számolva 41 nap hiányzást jelent, anélkül, hogy pihenőnapon kellene az iskolában pótolni az tananyagot.

A szakmai helyettesítés nélküli lyukas órák száma is jelentős tanévenként, mégem rendelik be a tanulókat és a pedagógusokat szombatonként, hogy pótólják a le nem adott tananyagot.

Közérdekű javaslatok

Az új nemzeti köznevelési törvény az „intézményi veszélyhelyzet” miatt történő rendkívüli szünet elrendelését nem köti a jegyzői, főjegyzői bejelentéshez és az oktatási miniszter egyidejű értesítéséhez. Az intézményi szintű rendkívüli szünet elrendelésekor csak a fenntartót kell értesíteni, ami kimeríti az összeférhetetlenség fogalmát, mivel a fűtési és az étkeztetési költségek megtakarítása (elspórolása) a fenntartó érdeke.

-          Javasoljuk, hogy kormány- vagy miniszteri rendeletbe kerüljön részletes szabályozásra, mi tekinthető rendkívüli időjárásnak, járványnak, természeti csapásnak vagy más elháríthatatlan oknak, ami miatt a nevelési, oktatási intézmény szüneteltetheti közszolgáltatatási feladatainak ellátását.

-          Rendeletben kell szabályozni, hogy rendkívüli szünet elrendelése vagy más tanítás nélküli munkanap esetén a fenntartó, illetve a nevelési, oktatási intézmény hogyan biztosítja azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a felügyeletét, étkeztetését, foglalkoztatását, akiknek a szülei munkavégzésük vagy betegségük miatt gondozásukat nem tudják ellátni ebben az időben. A rendkívüli szünet elrendelése előtt az óvodai, isolai szülői szervezet véleményét ki kell kérni.

-          Javasoljuk, hogy a gyermekétkeztetésért felelős miniszter intézkedjen, hogy az intézmények zárva tartása idejére minden olyan gyermeknek szállítsák házhoz legalább az egyszeri meleg ételt, akinek szülei nem tudják biztosítani az ellátását, különös tekintettel az ingyenes étkeztetésre.

-          Javasoljuk, hogy rendkívüli szünet elrendelése esetén minden munkavállaló szülő számára biztosítani kell a 100 %-os táppénzt, ameddig a nevelési-oktatási intézmények működtetése nem lehetséges.

Munkajog garanciát kérünk arra, hogy a nevelés nélküli, illetve tanítás nélküli munkanapokra, rendkívüli időjárásra vagy járványveszélyre hivatkozva zárva tartó nevelési, oktatási intézmények és a gyermekük esetleges betegsége következményeképp a munkahelyükről többször távolmaradó szülőket munkaadóik ne bocsáthassák el hiányzásuk miatt.

Közérdekű adatigénylése címén megkérdezzük Dr. Réthelyi Miklós miniszter urat, hány jegyzői, főjegyzői bejelentés érkezet hozzá rendkívüli óvodai, iskolai szünet ügyében, és mit tud tenni a NEFMI a fűtési költségek megtakarítása miatt, indokolatlanul hazaküldött gyermekek, tanulók védelme érdekében.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754) Bővebb információ: www.mszoe.hu

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum