Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Árnyékoktatás

Iskolán kívüli oktatási piac 60 milliárdos szülői befektetés
Az iskolában nincs elég idő az előírt tananyag átadására, megértésére.

Az otthoni tanulás (felkészülés a tanórára) és a házi feladat elkészítése több órás munka a gyermekek számára, amelyet szülői segítség, felkészítő tanfolyamok  vagy óradíjas magántanár nélkül a kiskorú tanulók nem tudnak teljesíteni (iskolán kívüli árnyékoktatás).

A tanítás alacsony színvonala miatt szükséges, hogy a szülők – gyermekük szabadidejének terhére - „különórák” formájában igénybe vegyék a pedagógusok, oktatók, sportedzők iskolán kívül végzet „adóköteles” munkáját.

szülők felelőssége, hogy – anyagi lehetőségeihez mérten – segítsék gyermekeiket pótolni az iskolarendszer hiányosságait, hogy fel tudjanak készülni egy sikeres felnőtt életre.

szülők felelőssége az is, ha testi, lelki kényszert alkalmazva különórákkal növelik a tanulók terhelését és elveszik tőlük a gyermekkorukat.

Minek járnak a gyermekek iskolába?

A nappali rendszerű iskolai oktatásnál jobb a távoktatás, vagy a levelező oktatás, vagy a magántanulói státus is.

A szülőknek meg kell védeni gyermekeiket az iskolától!

A  magyar iskolarendszer teljesítményét több százezer buktatás, funkcionális analfabéták „képzése”, évente tízezres nagyságrendű lemorzsolódás, és a nemzetközi mérések átlag alatti eredménye minősíti!

Magyar iskolarendszer lényege, hogy munkahelyet biztosít többszázezer pedagógus és más oktatási szakember számára annak érdekében, hogy ellenőrizzék a tankötelezettség teljesítését, behajtsák az iskolai pénzköveteléseket, értékeljék és minősítsék a tanulók otthoni tanulásának eredményét, és leválasszák a gyermekeket családjukról.

Ez nem ér meg több ezermilliárd forint költségvetési támogatást!

A szülők feladata megkövetelni a minőségi köznevelési szolgáltatásokat a nappali rendszerű ingyenes iskolai oktatásban, hogy gyermekeik különórák és más külső segítség nélkül is tudjanak teljesíteni!

Bővebb információ az árnyékoktatásról itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=475&v=marad&fid=82&hol=jobb

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8764 vagy 1-787-7852)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum