Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tüntethetnek-e az iskolába járó kiskorú tanulók?A Gyermek jogairól szóló Egyezmény 15. cikke szerint: „Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát.”

A gyermekjogi egyezmény és a magyar törvények szerint gyermek az a kiskorú, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, tehát az iskolában tanuló kiskorú gyermekeknek joguk van arra, hogy véleményüket békés gyülekezés keretében nyilvánítsák ki.

Ugyanakkor vigyázni kell, hogy különböző felnőtt csoportok ne tudják saját céljaiknak megfelelően manipulálni kiskorú tanulókat. A 14 éves koráig cselekvőképtelen kiskorú tanulók csak szülői engedéllyel vehetnek részt tanulói jogok védelmében szervezet diáktüntetésben.

Hogyan tüntessenek a tanulók jogaik védelme érdekében az iskola területén?

  1. Írásban kérjék az iskola vezetőjét, hogy engedélyezze a tanulók gyülekezését az iskola területén, lehetőleg tanítási időn kívül, de akár tanítási időben is.

  2. Ha a békés tüntetés nem akadályozza a többi tanulót a tanulásban, akkor az intézményvezető a házirend alapján igazolhatja a demonstráló tanulók mulasztását.

  3. Ha az igazgató úgy dönt, hogy nem kíván élni igazolási lehetőségével, akkor nevelőtestületi értekezletet hívhat össze, és szavazásra teheti fel a gyülekezés engedélyezésének kérdését.

  4. Elutasítás esetén a tanulóknak joguk van arra, hogy tanítási idők kívül (délután) tüntessenek az iskolában, amikor már nem zavarják a tanítást.

Tanítási időben szervezett iskolán kívüli tanulói tüntetést is engedélyezheti az igazgató, de engedély hiányában a tanulók megtehetik, hogy nem mennek be az iskolába vállalva a mulasztás következményeit.

.

Ha a tüntetést az iskolában tanító pedagógusok szervezik, vagy maga az iskola igazgatója kezdeményezi, vagy csatlakoznak egy nagyobb tüntető csoporthoz, akkor a kiskorú tanulók részvételéhez be kell szerezni a szülők írásos beleegyezését. 

.

Alapvető követelmény, hogy a tanulókat nem lehet kényszeríteni a tüntetésben való részvételre.

Szülői panasz, hogy egy központilag szervezet pedagógus tüntetésen "minden tanulónak az utcára kellett vonulni, az osztályban nem maradhatott senki".

Etikátlan dolog, ha a sztrájkoló vagy tüntető pedagógusok pajzsként tolják maguk előtt a kiszolgáltatott tanulókat!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

.

Bővebb információ a tanulói tüntetésről itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum