Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szelektív a magyar iskolarendszer!

Dúlt a protekció és a korrupció a középfokú iskolák felvételi vizsgáinBefejeződött a középfokú felvételi eljárás, kiválogatták a tanulókat a középiskolák maguknak. Több ezer általános iskolát befejező tanulók maradt iskola nélkül.

A legújabb jogalkotói intézkedés, hogy a középfokú iskola szóbeli felvételi eljárást szervezhet (casting), ami lehetővé teszi, hogy minden jelentkezőt behívhatnak az iskolába és kikérdezhetik őket a családi hátterükről, szüleik iskolai végzettségéről, vagyoni helyzetükről, fizetőképességükről. A kapósabb iskolákban a felvételi sorrendet az határozza meg, hogy a szülők mennyit fizetnek be az iskolai alapítványba. (Szülői panaszok alapján.)

Mit tehet a szülő, ha gyermekét nem vették fel egyik iskolába sem?

Az „iskola nélkül maradt” (kirostált) tanköteles tanulók ne keseredjenek el, mert Magyarországon szabad iskolaválasztás van, ezért szeptember 1-ig – un. rendkívüli felvételi eljárás keretében - kereshetnek maguknak olyan iskolát, amelyik felveszi őket.

Szabad iskolaválasztás

A felvételi eljárás lényege, hogy a felvételi értesítést küldő iskola köteles felvenni a tanulót, de a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába, ha meggondolta magát.

Ha a tanuló a sikeres felvételi vizsga után rájött, hogy az általa választott iskola nem megfelelő számára, akkor választhat másik iskolát. A szeptemberi tanévkezdésig van ideje.

Ha a tanuló a beiratkozás után jön rá arra, hogy a választott iskola mégsem nem felel meg elképzeléseinek, és talál magának másik iskolát, akkor megteheti, hogy szeptember 1-én az új iskolába kezdi meg a tanévet. Tanköteles tanuló esetén az a lényeg, hogy járjon valamilyen iskolába.  

Nagyüzemi lemorzsolódtatás

16 éven felüliek beiskolázása

A nyolcadik évfolyamot ebben a tanévben befejező 16 éven felüli (már nem tanköteles) tanulók el sem mehettek a „válogatásra”, mivel az iskolák eleve kizárták őket a felvételi lehetőségekből, vagyis kiselejtezték őket. Mehetnek közmunkásnak vagy eltartatják magukat szüleikkel.  

A 16 éven felüliek eltávolítása az iskolarendszerből

Évente kb. 8-10 tanuló kerül ki az iskolarendszerből befejezett iskolai végzettség nélkül. Az iskoláknak jó ürügy a nehezebben kezelhető 16 éven felüli tanulók eltávolítására, hogy már nem kötelesek iskolába járni, ne zavarják az iskola „tudásterhes” légkörét.

A szülők tudomásul veszik az „iskola ítéletét”, eleget tesznek a szelekciós elvárásnak és kiszabadítják kiskorú gyermeküket az „különleges értékeket” közvetítő nevelési, oktatási intézményből.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy gyermekük újabban 25 éves koráig járhat iskolába. Ha a középfokú iskola tanév közben vagy év végén valamilyen indokkal vagy indok nélkül megszűnteti tanulói jogviszonyukat, akkor azonnal vagy akár egy-két év kihagyással is beiratkozhatnak egy másik iskolába.

Segítség az általános iskolából életkoruk miatt kimaradó diákok számára

A tanuló 17 éves koráig járhat általános iskolába.

Évente kb. 3,5-4 ezer 16 éves tanuló kerül ki az utcára, mert nem tudja befejezni az általános iskola hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamát, mert kibuktatják őket onnan. Nem tanítják meg őket írni, olvasni, számolni.

Azok a tanulók, akiknek nem tudják befejezni általános iskolai tanulmányikat 17 éves korukig, jelentkezhetnek a nem régen kitalált Szakképzési - vagy Köznevelési hídprogramba.

A Szakképzési- és a Köznevelési hídprogramról bővebb információ itt található! (Nemsokára!)

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Bővebb tájékoztatás a középfokú beiskolázás szabályairól itt!

Tájékoztatás az óvodai felvételről

Felvétel az általános iskola első évfolyamára itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum