Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Félévi buktatások következményei

Honnan veszik a bátorságot az általános iskolák, hogy félévben megbuktatják a 8. évfolyamra járó iskolaválasztás előtt álló tanulóikat?

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a "tovább tanulók" félévi eredményét, ezért a felvételt hirdető iskolák eleve kizárják őket a felvételből

Milyen pedagógiai módszer alapján döntenek a nevelőtestületek, hogy „elmeszelik” a nyolcadikos tanulókat?

Javasoljuk a buktatás intézményének azonnali megszűntetését az általános iskolákban!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754 vagy 1-787-7852)


A hazai társadalmi közegben a „bukás” megbélyegző helyzet!

A pedagógusok azt mondják, a félévi "buktatás" olyan pedagógiai eszköz, amely arra ösztönzi a lemaradó tanulókat, hogy a második félévben jobban tanuljanak!  A szülők pedig fogadjanak magántanárt gyermekeik mellé, mert a 16 óráig nyitva tartó általános iskolában „nincs elég idő” sem pedagóguslétszám a megtaníthatatlan és megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyag átadásához, a nehezebben teljesítő tanulók felzárkóztatásához. Az iskola nem tud segíteni!

Nem a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink értelmi képességével van a baj, hanem a megszokott oktatási módszerek azok, amelyek fogyatékosak.

Érdekel valakit egyáltalán, hogy hány tanuló kerül pszichiátriai intézetbe és hányan kísérelnek meg öngyilkosságot tanulmányi kudarcaik miatt évente?

Az iskolákat nem érdekli, hogy milyen testi, lelki, érzelmi károkat okoznak a rájuk bízott tanulóknak a félévi buktatással, lényeg az, hogy leosztályozzák tárgyi tudásukat, fegyelmezzék őket és tudatlanul kísérletezzenek teherbíró képességükkel.

„Mindez, ami az oktatási intézményekben elfogadottan történik a pedagógia szakterületén az fizikai, szellemi, érzelmi és lélektani vétség a gyermekek ellen”.

Javasoljuk a buktatás intézményének azonnali megszűntetését az általános iskolákban! Tehát nem a "bukásról" beszélünk, hanem az erőszakos és lelkiismeretlen buktatásról. A buktatás nem kötelező!

Természetesen a tanulást megtagadó, több tantárgyból elégtelenül teljesítő felzárkózásra képtelen, ráadásul fegyelmezetlen (agresszív) tanulókat külön kell választani igyekvő társaiktól. Ez egy sürgető oktatáspolitikai (oktatásszervezési) feladat.

Több OECD országban nincs bukás sem buktatás az alapfokú oktatásban! Hogyan csinálják?


Félévi buktatás következménye az általános iskola 8. évfolyamára jár tanulókra nézve

Az általános iskola 8. befejező évfolyamára járó tanköteles tanulóknak tovább kell tanulni valamelyik középfokú iskola (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, szakgimnázium) 9. évfolyamán, ezért február 15-ig ki kell tölteni egy vagy több "jelentkezési lapot" és egy un. "tanulói adatlapot".

A jelentkezési lapokon található egy olyan pont, amelyik rákérdez a tanuló általános iskola 5. 6. 7. évfolyamok év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzataira, tantárgyanként.

Ha a megbuktatott tanuló beírja a félévi elégtelen osztályzatait a jelentkezési lapra, akkor tulajdonképpen kizárja magát a felvételből, hiába javítja ki osztályzatait a tanév végéig. Nincs olyan iskola, amelyik „kapkodna” a félévben megbuktatott tanulókért.

Többek között, ezért is tartjuk hibás (tanulóellenes) pedagógiai módszernek a félévi buktatást.

Ráadásul az általános iskolák többsége nem biztosított javítási lehetőséget a tanulóknak valamilyen okból, sőt sokszor úgy büntetik meg a tanulót, hogy csak a félévi értesítőből tudja meg, hogy buktatásra ítélték.

Félévi buktatás következménye a szakképző iskolákban

A hiány-szakképesítést tanuló szakiskolai, szakközépiskolai diákok továbbá a szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain tanuló diákok a második félévre elvesztik a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságukat, ha félévben megbuktatják őket. Ez súlyos anyagi veszteség, amely veszélyezteti a tanulók megélhetését.

Sajnálatos, hogy a jogalkotó itt sem biztosít javítási lehetőséget a tanulók számára, ezért a tanév végéig nem kapnak ösztöndíjat akkor sem, ha később jelesre javítják érdemjegyeiket az adott tantárgyból.

Hiába tanulnak a következő hónapokban, ha csak a tanév végétől kapnak újra tanulmányi ösztöndíjat.

Akkor minek erőlködjenek?  Milyen pedagógiai módszer ez a tanulók motiválására? Miért cseszegetik őket?

Féléves büntetés 1 darab egyes miatt! Durva szankció. Így kényszerítik a tanulókat, hagyják ott az iskolát és menjenek közmunkásnak?

Ezért nincs elég szakmunkás a „hiányszakmákban”!

Könnyű azt mondani nekik, hogy miért nem tanultak rendesen eddig.

Ambivalencia vagy szándékosság?

252/2016. Kormányrendelet 6. § (1) (2) (3) bekezdés értelmében: Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, a tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni, hogy a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra.

A felzárkóztató oktatást heti két órában és maximum négyfős csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató oktatást végző tanárt, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj illeti meg.

Figyelem!

Először meg kell buktatni a tanulót és csak utána lehet megtanítani a szakképesítésre, annak érdekében, hogy ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra. De csak a következő tanévben?

Tehát először megbuktatom, utána felzárkóztatom, jövőre visszakaphatja az ösztöndíját.

Javaslat humánus és motiváló intézkedésre

Ha az ösztöndíjas tanuló félévi osztályzatai nem érik el a kívánt mértéket, akkor fel lehet függeszteni az ösztöndíj folyósítását, vagy csökkenteni lehet az ösztöndíj mértékét, de csak addig, mig a tanuló kijavítja érdemjegyeit.

Magyarországon nincs félévi bizonyítvány!

A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi értesítőben kell tájékoztatni. [20/2012. EMMI rendelet 74. § (1)]

Törvény értelmében „értesítő” gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógia programja szerint. [Nkt. 54. § (1)]

Az ellenőrző könyvbe beírt félévi (negyedévi) osztályzatok a tanulók és a szülők magánügye, nem lehet nyilvánosságra hozni (adatvédelem), ráadásul nincs „információs értéke” a továbbtanulásnál vagy a munkavállalásnál.  

Felméréseink szerint a felvételt hirdető iskoláknak nincs szüksége a tanulók félévi osztályzatainak ismeretére, de ha meglátják az elégtelen osztályzatokat, akkor a félévben megbuktatott tanulókat nyilván utolsó helyre teszik a felvételi rangsorban.

Az év végi buktatásról bővebben itt!

Kolumbusz tojása

Ha az oktatáspolitika úgy gondolja, hogy a XXI. században is ragaszkodni kell a pedagógiai hagyományhoz és félévben meg kell buktatni a nyolcadikos  tanulókat, akkor van egy egyszerű megoldás, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.

Egyszerűen törölni kell a táblázatból a félévi tantárgyi eredményeket tartalmazó oszlopot!

Akkor annyi „nyolcadikos” tanuló lehet megbuktatni félévben pedagógiai céllal, akár testnevelésből vagy erkölcstanból is, amennyit csak szükségesnek lát a nevelőtestület.

Íme, itt van a jelentkezési lap  általunk kifogásolt része:

7. A tantárgyi eredmények

 

tanév végén

félévkor

Magyar nyelv

5

4

5

5

Magyar irodalom

5

4

5

5

Angol nyelv

4

3

3

4

Történelem

4

3

3

3

Matematika

5

4

3

2

Földrajz

 

 

3

4

Fizika

 

 5

2

3

Kémia

 

 

3

1

Biológia

 

 

4

5

Testnevelés

4

4

3

1

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum