Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Gimnáziumok bezárása sérti a szabad szakmaválasztás jogát, mivel a szakképesítések többsége érettségi vizsgához kötött.

Gimnáziumi érettségivel rendelkező tanulók számának csökkentése miatt még tragikusabb helyzetbe kerülhet a modernizált gazdaság, a közszféra és az egészségügy a magasan képzett szakemberek hiánya miatt!

Az MSZOE javaslata ellenkezője a kamarai elképzeléseknek!

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)A gimnázium felkészíti a tanulókat a szakképzésbe történő bekapcsolódásra.  

Az 562 államilag elismert szakképesítés tanulásának többsége érettségi vizsgához kötött.

A gimnáziumokban megszerezhető matematikatudás, idegen nyelvismeret, informatikai felkészültség elengedhetetlen feltétele a szakmatanulásnak, nem elég az általános iskolákban megszerzett alapműveltség.

A gimnáziumi érettségi végzettség feljogosítja a tanulókat, hogy továbbtanuljanak az ágazati szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain, ahol 1-2 év alatt felsőközépfokú, vagy emeltszintű szakképesítést (technikusképesítést) szerezzenek.

Ha kevesebb érettségizett tanuló kerül ki az iskolarendszerből, akkor rövid idő alatt súlyos ágazati szakember hiány keletkezik a munkaerőpiacon.

MSZOE javaslat

Minden szakgimnáziumban legyen egy vagy több gimnáziumi osztály, ahová el lehet helyezni azokat tanulókat, akik nem tudják teljesíteni a megnehezített szakmai elméleti és gyakorlati követelményeket, megbuknának és kikerülnének az iskolarendszerből.

A szakgimnáziumok gimnáziumi osztályaiban érettségiző tanulók, továbbtanulhatnak szeretett iskolájuk szakképzési évfolyamain és érettségihez kötött szakképesítést szerezhetnek.

A szabad iskolaválasztás akadályozása

A gimnáziumok számának szűkítése sérti a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát, megnehezíti az általános iskolát sikeresen befejező 14 éves tanulók számára a tankötelezettség teljesítését, mivel több száz kilométert kell utazniuk, hogy valamilyen központi szakképző iskolát találjanak maguknak.

A családjuktól távol tanuló kiskorú gyermekeknek komoly nehézséget jelent a szakképző iskolák elérése, a gyakorlati képzőhelyeken sokszor este 22 óráig folyik a képzés. (Törvény értelmében kiskorú gyermek 22 óra után nem tartózkodhat felügyelet nélkül közterületen

Figyelem!

Több ezer felekezeti hívő gyermeke marad iskola nélkül, ha csökkentik az egyházi gimnáziumok férőhelyeinek számát is.

A szabad szakmaválasztás akadályozása

Értelmezésünk szerint a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásának alkotmányos joga csak akkor érvényesíthető, ha a tanulónak joga van szabadon választani, melyik államilag elismert szakképesítést kívánja tanulni az iskolai rendszerű szakképzésben.

Szakmaszerkezeti döntés

A Kormány rendeletben hozza meg az érintett tanévet megelőző év május utolsó munkanapjáig azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat,

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,

c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet.

Nyilvánvaló, hogy a szakképző iskolák fenntartói az államilag elismert szakképesítések közül csak olyan szakképesítéseket fognak indítani, amelyekhez megkapják a költségvetési normatívát, ezáltal kimaradnak a kínálatból azok a szakképesítések, amelyeket a tanulók szívesebben tanulnának.

A szakmaszerkezeti döntésről szóló fentebb említett Kormányrendelet írja elő azt is, hogy az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartói hány tanulót vehetnek fel az általuk indított szakképesítés tanulására.

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a középtávra sem tervezhető munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából a szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó központi szabályozás (szakmaszerkezeti döntés) nagymértékben korlátozza a szabad szakmaválasztás jogát.

Iskolarendszeren kívül szakképzés (tanfolyami képzés) támogatása

Ha a tanuló olyan szakképesítést akar tanulni, amit szeretne, amihez kedve, tehetsége van, akkor meg kell várnia, hogy betöltse a 16. életévét és bekerülhet az iskolai rendszeren kívül felnőttképzésbe, ahol sokkal rövidebb idő alatt szerezheti meg az áhított szakmát.

Az oktatási tárca tehetetlenül nézi, hogy a szakképzési lobbi szétveri az iskolai rendszerű szakképzést?

Az új oktatási reformok célja az „árukapcsolás”, előbb tanuljon meg a gyerek egy szakmát, utána érettségizzen?

Mit tehet a gimnazista tanuló, ha nem sikerül az érettségi vizsgája: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=hirek.php&id=371

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum