Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Iskoláztatási támogatások és tanulói juttatások 2017.Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan (illegális) költségei mellett szólni kell, azokról az egyszeri vagy rendszeres természetbeni és pénzbeli juttatásokról, amelyekkel az állam járul hozzá a családok nevelési, oktatási költségeihez.

Az állami támogatásokat közvetlenül az Államkincstáron vagy a helyi (települési) önkormányzatokon keresztül közvetlenül, vagy az intézmény fenntartók és a köznevelési intézmények (iskolák, óvodák) által kell eljuttatni a szülőkhöz, tanulókhoz.

Figyelem!

Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)12. § (2) bekezdés szerint: „A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.

A gyermekek, tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak listája

(a teljesség igénye nélkül)

Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátás tanulói jog

A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.): 46. § (4) bekezdés szerint:

a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.

Lehet, hogy az iskola nem ismeri ezt a törvényi helyet vagy letagadja! Ezért kérelmezni kell. Ne szégyelljék!

További támogatások, kedvezmények és juttatások:

Családi pótlék (nevelési- és iskoláztatási támogatás)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Alapösszegű természetbeni támogatás (egyszeri támogatás)

Hátrányos helyzetű tanuló emelt összegű támogatása

Ingyenes tankönyvellátás szociális alapon

További tankönyvtámogatás

Ingyenesen kölcsönzött tankönyvellátás alanyi jogon kártérítési kötelezettséggel

Ingyenes és kedvezményes étkeztetés

Utazási költség megtérítése

Munkáltatói iskolakezdési támogatás

Iskolatej, óvodatej

Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás

Felelősségbiztosítás

Szakképzési ösztöndíj

Pénzbeli juttatások a tanulószerződéses tanulóknak

Természetbeni juttatások a gyakorlati képzésben

Pénzbeli juttatás a nyári szakmai gyakorlaton levő tanulóknak

Juttatás a hiány-szakképesítéseket tanulószerződéses tanulóknak

Családi adókedvezmény

Figyelem!

Az állami támogatások többségét kérelmezni kell, de vannak olyan juttatások, amelyek alanyi jogon járnak minden tanulónak.

Részletes információ a támogatások listájáról itt található!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum