Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Őszi szünet örömei és problémái

Az óvodában nincs őszi szünet! Téli szünet sincs.A tanulók és a pedagógusok örülnek az őszi szünetnek, de a munkavállaló szülőknek gondot okoz gyermekük elhelyezése és étkeztetése az tanítási szünet ideje alatt.

Jogszabály értelmében az őszi szünet napjain, az iskolákat nyitva kell tartani és gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről, foglalkoztatásáról és az ingyenességre jogosult tanulók napi háromszori étkezésének megszervezéséről.

Tudnak erről a tanulók szülei?

Tanévenként kb. 850 000 tanuló veszi igénybe a gyermekétkeztetést az iskolákban, ebből kb. 760 000 tanuló jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre.

Azoknak a családoknak gyermekei jogosultak térítésmentes étkeztetésre, ahol egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 39 900 forintot. Ezeknek a tanulóknak a szülei a szünidőben sem keresnek többet!

Mit esznek ezek a gyermekek az iskolai szünetekben, amikor az iskolák zárva tartanak? Házhoz szállítják nekik az ebédet?

Ezek a családok nem fogják az őszi szünetet valamelyik „wellness” hotelben tölteni gyermekeikkel.

Őszi szünet a szakképző iskolákban

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető. [2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 26. § (3)]

Kollégiumokban nincs őszi szünet

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (3) bekezdése értelmében:

„A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.”

A kollégiumokban tehát nincs őszi szünet. Nem lehet hazaküldeni a tanulókat ezeken a napokon!

Az óvodákban sincs őszi szünet.

Figyelem! Az óvoda egész évben folyamatosan nyitva tartó köznevelési intézmény, ezért az óvodákban nincs sem őszi, sem téli, sem tavaszi, sem nyári szünet.

Az óvodák mégis az iskolai szünetekhez igazítják nyitva tartási idejüket. Ráveszik az iskolás gyermekek szüleit, hogy vigyázzanak óvodás gyermekeikre is, ha úgyis otthon kell maradniuk a munkából az iskolai szünetekben.

Ilyenkor a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő (GYSE) levő anyukák gyermekeit sem fogadják az óvodában, hiszen úgyis vigyázniuk kell a kistestvérre.

Sok óvoda úgy oldja meg a „törvénysértő helyzetet”, hogy a szülőkkel igazoltatják gyermekük hiányzását azokon a napokon, amikor az óvoda illegálisan zárva tart.

Kb. 350 000 óvodás jogosult ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, mit esznek ezek a kisgyermekek, ha az óvodák az iskolai szünetekben is zárva tartják kapujukat a gyermekek előtt.

Hány napos az őszi szünet?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (4) bekezdése szerint:

„A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.”

Természetesen a hétvégi pihenőnapok (szombat, vasárnap) és az ünnepnapok nem számítanak tanítási napnak.

Ezzel ellentétben, a tanév rendjében csak 4 nap tanítási szünet van előírva.

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. EMMI rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

„Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

Figyelem!

Október 30. és 31. és november 2. és 3. az összesen 4 nap.

November 1. az ünnepnap (Mindenszentek)

Hová lett 2 nap az őszi szünetből?

Az iskolák, óvodák nyitva tartásának személyi feltételei

Nincs személyi akadálya az iskola nyitva tartásának, mivel az őszi iskolai szünet a pedagógusok számára tanítás nélküli munkanap, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető. [326/2013. Kormányrendelet. 30. § (3)]

Ez egy Kormányrendelet, de a pedagógusok kígyót, békát kiáltanak a szülői egyesületekre, mert idézni merik a rendelet szövegét, amikor az iskolák megszegik a jogszabályi előírásokat.

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)

Szülői levél az őszi szűnetről itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum