Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyári táboroztatás 2018.

Nyári tábor vállalkozásialapon tízezrekért vagy ingyenes iskolai felügyelet nyári szünetben?

A tanulók nyári napközbeni ellátás a települési önkormányzatok kötelező feladata!

FŐSZEGY sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754)Tanévenként 1,2 millió gyermek jár iskolába és élvezi a nyári tanulási szünetet (kivéve a megbuktatott tanulókat).

A nyári szünetben kb. 860 000 tanulónak jár az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés (ugyanannyinak mint tanév közben).

A nyári szünet „hossza” az általános iskolában és a gimnáziumokban 54 munkanap a szakképző iskolákban minimum 30 munkanap (a nyári szakmai gyakorlat miatt).

Hogyan oldják meg a szülők gyermekeik elhelyezését (felügyeletét), étkeztetését és foglalkoztatását a 10 hetes nyári iskolai szünetben

  1. A gyermekvédelmi törvény szerint a munkavállaló szülők kérhetik gyermekeik napközbeni ellátását a helyi települési önkormányzattól.

  2. Kezdeményezik az iskola igazhatójánál, hogy a jogszabály értelmében gondoskodjon a tanulók ingyenes nyári iskolai felügyeletéről.

  3. A fizetőképes szülők 1-2 hétre elküldik gyermeküket egy üdülőbe, vagy valamilyen tematikus „luxustáborba”.

  4. Ha a nagyszülők vagy más személy nem tud vigyázni reájuk, akkor szabadságot vesznek ki és felváltva felügyelik gyermekeiket.

  5. A lakásban hagyják őket egyedül bezárva, ameddig szüleik dolgoznak, vagy kulcsot akasztanak a nyakukba és azt csinálnak, amit akarnak (csellengők)!

Napközbeni ellátás 2018.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 41. § (1) értelmében: A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és éteztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésükbetegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

Az önkormányzati olyan napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkező közösségi célú létesítmények (régebben napközis táborok), amelyek csak a tanév vége és a következő tanév kezdete között működnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik.

A "napközbeni ellátás" keretében az étkezési térítési díj mellett - 2013. óta – napi 500-1500 forint személyi térítési díjat is kell fizetni. 

Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, amelyben meghatározza a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A rendelet megtekinthető az önkormányzatok honlapján.

Figyelem!

A gyermek napközbeni ellátásának igénybevétele önkéntes, ezért a szülőknek kell kérelmezni a jegyzőnél minél előbb!

Bővebb információ itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=367&v=marad&fid=100&hol=jobb

Ingyenes iskolai gyermekfelügyelet a nyári szünetben

A tanulók ingyenes nyári iskolai felügyeletének lehetőségéről a 2017-2018. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. § (5) bekezdése rendelkezik, amely szerint:

„A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.”

A szülők többsége egyáltalán nem ismerik ezt rendelkezést, ezért kevés szülői közösség is kezdeményezik gyermekeik ingyenes nyári iskolai felügyeletét.

Tehát ez nem „nyári tábor”, hanem egy ingyenes köznevelési közszolgáltatást, de a szülői kérelem teljesítése fenntartó diszkrecionális joga. (saját hatáskörében dönthet).

A nyári iskolai felügyeletért az iskola nem kérhet pénzt a szülőktől. Csak az étkezésért kell fizetni azoknak, akik nem jogosultak az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre.

A nyári gyermekétkeztetés a helyi önkormányzat államilag finanszírozott kötelező feladata, amit meg kell követelni!

Mivel a nyári szünet 54 napig tart, erre az időre kell kérni a fent idézett jogszabályban előírt napközis foglalkozásokat. (Régen ez általános gyakorlat volt.)

Javasoljuk a szülői közösségeknek, hogy igényeljék az iskola igazgatójánál az ingyenes nyári felügyeletet.  Most! Az állami fenntartású iskolák esetén rendszeresítettek egy nyomtatványt, amelybe a szülők kérhetik az ingyenes nyári iskolai felügyeletet.

(Új) Piaci alapon működtetett „tábor” az iskola területén (Új)

2017. január 1-ig az önkormányzatok működtették az államilag fenntartott iskolákat és csak ők adhatták bérbe az iskola helységeit, udvarát, tornatermét. Az új rendelkezések szerint az önálló költségvetéssel rendelkező állami iskolák saját hatáskörben rendelkeznek az iskola bevételeivel.

Ha szülők úgy döntenek, hogy az ingyenes biztosított nyári felügyelet helyett fizetős un. tematikus tábort akarnak szervezni a nyári szünetben, akkor életbe lépnek az alábbi feltételek (üzleti követelmények):

  • A szülők saját kezűleg írhatnak levelet, illetve ha erre van lehetőség, személyesen is megbeszélhetik az intézmény vezetőjével. Elmondják, vagy megírják az igényüket, elképzelésüket. Tehát ezt az igazgató felé kell megtenni. Ezután az igazgató dönt fontos kérdésekben (van-e alkalmas pedagógus, tudja-e biztosítani a helyet, feltételeket,…), valamint ha szükséges egyeztet a tankerülettel.

  • Ha külső cég, pl. nyelviskola tartana tábort, akkor is az igazgató hatásköre, (tankerülettel egyeztetve) hogy jogosultsággal rendelkező nyelviskolával szerződést kössön, aztán felmérik a jelentkezőket, majd megbeszélik a költségeket.

  • Az iskolai helyiségek bérletének költsége iskolánként eltérő, erről szintén az intézményben adnak tájékoztatást, ahogy arról is, hogy milyen időszakban, milyen helyiségeket lehet bérbe venni, ha van az intézményben ilyen.

A bérleti díjból befolyt összeggel az iskola rendelkezik, ugyanúgy mintha parkolót nyitna az iskola területén, vagy kötődét működtetne az iskola pincéjében. Tudunk ilyen iskolákról! Jól jön egy kis mellékes a pedagógusoknak is.

Miért nem jó a felajánlott és fent elemzett „ingyenes nyári iskolai felügyelet”, amelynek biztosításáért éveken keresztül küzdöttek a szülői egyesületek és 4 évvel ezelőtt bekerült a miniszteri rendeletbe, most mégis fizetni akarnak érte a szülők?

Ha a szülők egy része valamilyen különleges nyári tábort akar nyitni az iskolában, akkor azt meg kell fizetni!

Vannak ilyen iskolai tábort szervező személyek és vállalkozások, akik heti 7-10 -12 ezer forintért (egyszeri étkeztetéssel) különböző alternatív programokat biztosítanak az iskolaudvarban vagy azon kívül. A nyári szünet 54 munkanap, azaz 10 hét, akkor mennyibe kerül az un. tematikus iskolai tábor a szülőknek? Bár ez még mindig olcsóbb, mint az iskolán kívüli táboroztatás, gyermeküdültetés vagy az önkormányzati napközbeni ellátás.

Figyelem!

Vannak olyan iskolák, amelyek pénzszerző tevékenységnek tekinti az „iskolai tábor” szervezését és megvágják a tájékozatlan szülőket, hasonlóan az osztálypénz szedéshez és a tanítási időben szervezett, a törvény értelmében ingyenes „tanulmányi kirándulásért”, „erdei iskoláért” beszedett tízezrekhez.

Iskolai szünetekről bővebben itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=156&v=igen&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum