Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tanulmányi kirándulás 2018.

Tanítási napon, tanítási időben szervezett „tanulmányi” kirándulás és az "erdei iskola" ingyenes és kötelező köznevelési közszolgáltatás

A tanulmányi kirándulásról semmilyen indokkal sem lehet „otthon hagyni” a tanulót

FŐSZEGY Szülői Tájékoztató és Szolgáltató Iroda elérhetősége: 06-30/433-8754 vagy 1-787-7852.


 


A tanítási időben szervezett „tanulmányi” kirándulás és az „erdei iskola” olyan a hagyományos tantermi formától eltérő oktatási módszer, amelynek tartalmát az iskolák pedagógiai programjában kell előírni.

A „tanulmányi” kirándulás és az „erdei iskola” költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni. Az előrelátó iskolafenntartók, már régen törölték az iskolák pedagógiai programjából ezeket a szolgáltatásokat, hogy ne kelljen azokat finanszírozni. Majd a szülők fizetnek helyettük az illegálisan beszedett osztálypénzből.

Ha a szülő nem tudja, vagy nem akarja kifizetni az iskola illegális pénzkövetelését, akkor fegyelmező intézkedésként egy másik osztályban, helyezik el gyermekét, vagy igazolatlan mulasztásnak tekintik, ha otthon marad a kirándulásról.

A jogszabálykövető iskolák nem szerveznek tanulmányi kirándulást, sem erdei iskolát, ha a fenntartójuk nem finanszírozza ezt a fontos pedagógiai célú foglalkozást. Nem vállalják az illegális pénzbeszedéssel járó normatíva csalást.  

1,2 millió tanuló közül évente csak kb. 200 000 gyermeket visznek el legálisan vagy illegálisan tanulmányi kirándulásra és erdei iskolába a többi otthon marad.

Központi intézkedésre van szükség a köznevelési szolgáltatások ingyenességét biztosító Alaptörvény betartatásához.

Osztálykirándulás

Az ingyenes „tanulmányi” kirándulás és a tanítási időn kívül (pénteken, szombaton) szervezett – nem  fizetős – „osztály kirándulás” az kettő!

A kötelező és ingyenes tanulmányi kirándulás nem osztálykirándulás.

Az osztálykirándulás nem pedagógiai céllal szervezett kirándulás (kikapcsolódás) 

Ha tanítási időben szervez az iskola valamilyen pénzdíjas kirándulást, akkor be kell pótolni a kieső tanítási órákat.

A tanulmányi kirándulásról és az osztálykirándulásról itt található bővebb információ!

Aktuális hírek szülőknek, szülői nézőpontból

A gyerekek napközbeni ellátásáról, az ingyenesen biztosított nyári iskolai felügyeletről és a vállalkozási alapon működő nyári táborról itt található bővebb tájékoztatás! 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum