Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A pedagógusok és a munkavállaló szülők nyári szabadsága


A pedagógushivatás társadalmi megbecsülése érdekében iskolában a pedagógusok szabadságát elsősorban a nyári szünetben kell kiadni, de mi a helyzet az óvodákkal, ahol folyamatos a működés, nincs őszi, téli tavaszi, sem nyári szünet?

 

A munkavállaló szülőket kétségbeesésbe kergető nyári óvodabezárások, összevonások helyett, több tízezer munkanélküli, illetve pályán kívülre került pedagógusnak lehet végzettségüknek megfelelő munkát adni, több ezer nyugdíjas vagy állánélküli pedagógust lehet kiegészítő jövedelemhez juttatni, ha a nyári hónapokban megbízást kapnak a kollegáik helyettesítésére.

Természetesen jól meg kell fizetni a nyári időszakban végzett munkájukat!

 

A helyi önkormányzatok nem ismerik létszámgazdálkodás, a munkaerő közös foglalkoztatásának elveit? Nem ismerik a hosszabb szabadságolások miatt igénybe vehető helyettesítési rendszert? Nem ismerik az utazó szakember hálózatot?

Vagy nem akarnak tudni róla?

 

Az önkormányzati intézményfenntartók úgy akarják elspórolni kötelező feladatok ellátásához szükséges bérköltséget, oly mértékben csökkentik a pedagógus létszámot, hogy 4-8 hétre bezárják az óvodákat, nem biztosítják az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátását a tanítási szünetekben, áthárítják kötelező feladataikat a szülőkre.

 

Ez nem munkaerő gazdálkodás, hanem törvénysértés!

 


Munkaerő gazdálkodás a közoktatási intézmények tekintetében

 

Törvény értelmében a helyi önkormányzat, illetve - társulási megállapodás alapján - a többcélú kistérségi társulás a fenntartásában lévő közoktatási intézmények tekintetében - a területi érdekegyeztetés szabályainak megtartásával - munkaerő-gazdálkodási rendszert működtethet.

A munkaerő-gazdálkodási rendszer része a munkaerő-gazdálkodási terv és a munkaerő-gazdálkodási nyilvántartás.

A munkaerő-gazdálkodási tervben kell meghatározni a létszámgazdálkodás, a munkaidő kihasználás, meghatározott feladatoknak a pedagógusok állandó helyettesítési rendszer, illetve az utazó szakember hálózat igénybevételével történő megoldását. A munkaerő-gazdálkodási nyilvántartás tartalmazza az egyes intézmények rendelkezésére álló létszámot és az adott létszám kihasználásával összefüggő adatokat.

A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

Hol tartják a munkaerő-gazdálkodási szabályzatot a helyi önkormányzatok, a mellényzsebükben?

 

A megyei, fővárosi helyettesítési rendszer

 

A közoktatásról szóló törvény alapján „A fővárosi, megyei önkormányzat gondoskodik a pedagógusok és más speciális végzettségű szakemberek fővárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetéséről.” Tehát kötelező!

 

A pedagógus a fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú város önkormányzatához nyújthatja be felvételi kérelmét, és a rendszerben történő alkalmazása polgári jogviszony létesítésére irányuló szerződéssel történik. A helyettesítő pedagógussal a munkáltató közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt létesít, vagy óraadó tanárként foglalkoztatja.

 

Az óvodák fenntartói miért nem veszik igénybe a helyettesítési rendszert?

 

Utazó szakember (pedagógus) hálózat

 

Helyi szinten a szabadságolások miatt nem megfelelően biztosítható feladatokat utazó szakember hálózat keretében lehet ellátni. Nem a gyermekeket kell utaztatni ügyeletes óvodába, hanem a pedagógust kell utaztatni a gyermekekhez, akár egy gyemekhez is.

 

A pedagógusok nyári szabadsága

 

Jogszabály értelmében a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a június 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakban kell kiadni.

Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a óvoda esetén a nevelési év többi részében kell kiadni.

 

A szülők csak a szabadságuk egynegyedével rendelkeznek

 

A szabadság kiadásának időpontját - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató határozza meg.

 

Az alapszabadság egynegyedét - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállaló szülőnek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie, legfeljebb nem kap szabadságot. Sok helyen a munkáltató szabja meg, hogy mikor mehetnek a dolgozók szabadságra, akinek nem tetszik, az könnyen elvesztheti munkahelyét.

 

Kérdés.

Mit csináljon a szülő, ha már rendelkezett a szabadsága egynegyedével és az óvoda rövidebb hosszabb időre újra zárva tartja kapuit gyermeke előtt?

Válasz:

Gondoskodjon a "helyettesítéséről".

Vegye igénybe az "utazószülő hálózatot".

Rúgassa ki magát a munkahelyéről.

Írassa be gyermekét magánóvodába.

Hagyja otthon egyedül bezárva.

Költse fizetését gyermeke megőrzését vállaló biztonsági őrökre.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum