Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Lányával szemben szeméremsértő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható tanár tovább taníthat az iskolában? Pedagógushivatás vagy pedagógus szakma?


Egyre több sajtóhír szól arról, hogy alkoholizáló, drogfogyasztó, pedofil, tanítványival szerelmi viszonyt létesítő, gyermekeket fizikailag bántalmazó (hajhúzó), gyermekeket molesztáló, iskolai számítógépen szexfilmet néző, magánéletében sztriptíz táncos „pedagógus” veszélyezteti a gyermekeinket az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban.

 

A szülő kötelessége megvédeni gyermekét a pedagógus túlkapásokkal (testi, lelki erőszak) szemben. De a szülők félnek. Félnek, hogy a tanár gyermekeiken keresztül bosszulja meg, ha véleményt mernek nyilvánítani munkájáról, magatartásáról.

 

A tanítás foglalkozás, vagy hivatás?

A pedagógus iskolai alkalmazott vagy a gyermekek nevelésében résztvevő partner? 

.


Mi a szakma? Szakértelem (elméleti tudás); Erkölcsi magatartási kódex (világosan körülírva);  Felelősség (nehéz döntéseket vállalni, amelyek mások életét befolyásolják); Mások altruista kiszolgálása.

 Mi a hivatás? A hivatás számunkra azt jelenti, hogy a pedagógus törődik a szülőkkel, mint ügyfelekkel, valamint a gyermekekkel, diákokkal, mint fogyasztókkal és a magánéletében is betartja a szakmai követelményeket. Ha ezt elfogadjuk, akkor nem az a kérdés, hogy a tanári pálya hivatás- e vagy sem, hanem az, hogy az egyes tanár mennyire felel meg a hivatásbeliség követelményeinek.

 

Javaslatok a gyermekeket veszélyeztető pedagógusmagatartás kiszűrése érdekében:

 

Pályaalkalmassági engedély bevezetése

A pedagógus-életpálya presztízsének megteremtése érdekében szükséges a pályára lépés feltételeinek erős szigorítása, a szakmai alkalmasság és felkészültség ellenőrzése.

 

Ennek érdekében el kell választani egymástól a pedagógusdiplomát és a pályaalkalmassági engedélyt, ami más szakmákban (orvosi, ügyvédi pálya) bevett gyakorlat.

Be kell vezetni a pedagógusok egészségügyi, mentálhigiénés állapotának vizsgálatát.

A pszichológiai vizsgálat tárgya lehet többek között: az érzelmi negativitás, depressziós tünetek, pszichés distressz mérése, a kiégés (burnout) jelenségének vizsgálata. Sajnálatos szakmai feltétel, hogy a nagy költséggel létrehoztt iskolapszichológusi hálózat a pedagógusokat nem vizsgálhatja.

 

Pedagógus kompetenciamérés, szakmai alkalmassági vizsga

Be kell vezetni a pedagógus kompetenciamérést, amelynek célja a pedagógusok szakmai felkészültségének vizsgálata. A kompetenciamérésben szint alatt teljesítőknél be kell vezetni az utólagos szakmai alkalmassági vizsgát, amelynek célja a pedagógusok szakmai, új módszertani ismeretek megtanulása. Vizsgán rosszul teljesítőktől meg kell vonni a pályaalkalmassági engedélyt, és el kell őket távolítani a pályáról.

 

Iskolai, óvodai pedagógus magatartási szabályzat (Etikai kódex)

Valamennyi oktatási intézménynek el kell készítenie, az intézmény típusnak és a helyi sajátosságoknak megfelelő pedagógus magatartási (etikai) szabályzatot, amiben olyan pedagógus magatartási formák kerülnek rögzítésre, amelynek vétkes megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

A nevelési, oktatási intézményeken belül működtetni kell a pedagógus etikai bizottságot és a vitás ügyek gyors és szakszerű megoldása érdekében létrehozott un. választott bíróságot. A két testület garancia lehet az etikai szabályzatban és más szabályzatokban, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartására az óvoda, iskola, kollégium falain kívül is.

.

Be kell vezetni a központi szakmai felügyeletet.

A pedagógus autonómia jelenleg azt jelenti, ha a pedagógus becsukja az osztályterem ajtaját, akkor azt csinál, amit akar. A saját világnézete alapján nevelheti, oktathatja a gyermek, a saját elgondolása szerint értékelheti a tanulók teljesítményét, magatartását, akár az összes tanulót megbuktathatja. A saját pedagógiai módszereit alkalmazhatja, akár ér el vele sikereket, akár nem.

 .

Az alkotmány értelmében elsősorban a szülő felelős gyermeke taníttatásáért

A szülői felelősség azt jelenti, hogy a szülői közösség felelős azért a nevelésért, oktatásért, ami az óvodában, iskolában, kollégiumban folyik. A szülő joga és kötelessége  ellenőrizni az oktatási intézmény nevelési, pedagógiai programjának tartalmát, a nevelés, oktatás, vezetés  minőségét, az intézmény költségvetését stb.

 .

A szülő kötelessége megvédeni gyermekét az pedagógus túlkapásokkal (fizikai, verbális erőszak) szemben. De a szülők félnek. Félnek, hogy a tanár gyermekeiken keresztül bosszulja meg, ha véleményt mernek nyilvánítani munkájáról, magatartásáról.

.

 

 Sajtószóvivő:  Simonné Toldi Ágnes az OKM Országos Szülői Érdek-képviseleti Tanács tagja  (06-30/550-2253) és Keszei Sándor (06-30/433-8754)

 További információ a pedagógus szakmáról itt található!

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum