Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Jelentkezés a középfokú iskolákba, hamarosan le kell adni a tanulói adatlapokat


Minden 8. évfolyamra járó tanuló köteles jelentkezni valamelyik középfokú iskolába, jogszabályban előírt felvételi eljárás keretében, akkor is, ha bukásra állt félévben.

A jelentkezési lapokat legkésőbb február 19-éig kell leadni az általános iskolába (péntekig).

Törvény értelmében a szülők elsődlegesen felelősek gyermekeik oktatásáért, és ők kockáztatnak igazán, amikor választanak az oktatási intézmények közül, hiszen ezekben az intézményekben a gyermekeik egész életére kiható döntések születnek. Csak a szülők és gyermekeik veszíthetnek azon, ha rosszul választanak.

A jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg!

A felvételi kérelemre az általános iskola bejegyzést nem tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola felhívja a tanuló, a szülő figyelmét a hiányzó, a hibás, és az elrontott adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását.

Az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a külön élő szülő nem írta alá.

Figyelem!

A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg.

Javaslatok a jelentkezési lapok kitöltéshez szülőknek

 


1.   Ne egy iskolát válasszanak, hanem hármat-négyet, de akár ötöt-tízet is, és egy iskolán belül több tanulmányi területet is (speciális osztályt vagy fél-osztályt). Azt az iskolát kell a sorrendbe előre tenni a tanulói adatlapon, ahová legjobban szeretne  bejutni a gyermek.

Ez azért fontos, mert a felvételi eljárás során rájöhetnek arra, hogy az áhított iskola nem is olyan jó amilyennek képzelték, vagy oda nem is vennék fel a jelentkezőt.

2.   Március 18-19. között módosíthatják elképzelésüket az általános iskolában, hogy melyik iskolát, vagy az iskolán belül melyik tanulmányi terület választanák inkább. 

Tudni kell, hogy csak azok között az iskolák, illetve tanulmányi területek között választhatnak, amit már beírtak a tanulói adatlapra.

 Figyelem! Csak a beírt sorrendet változtathatják meg, újabb iskolát nem írhatnak be!

Mire kell figyelni, mielőtt választanak a felvételt hirdető középiskolák között, mert bejöhetnek a „csőbe”

1.   Ne válasszanak olyan iskolát, amelyik nem szívesen fogadja gyermeküket, vagy a követelmények meghaladják gyermekük képességeit.

2.      Ne válasszanak olyan iskolát, amelyik szeptember elsején letesz egy csekket a padra önkéntes alapítványi befizetésre.

3.   Nézzék meg, hogy az iskola önkormányzati, egyházi, alapítványi, vagy magániskola, sokan csak a beiratkozásnál jönnek rá, hogy milyen iskolát választottak.

4.   Nézzék meg az iskola házirendjét, mennyire védi a tanulók jogait, és tartalmaznak-e olyan jogszabálysértő előírásokat, amelyeket ráerőltetnek a gyermekekre.

5.   Ne féljenek, hogy gyermeküket az első fordulóban nem veszik fel sehová, mert május 3-augusztus 31-ig bármelyik iskolába jelentkezhetnek, ahol van üres férőhely.

6. Tanulmányozzák át a választott iskola felvételi tájékoztatóját, amit az iskola honlapján is nyilvánosságra kell hozni.

 (A Felvételi Tájékoztatóról információ itt található)

 A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket

Mit tegyen az a tanuló, aki a 8. évfolyam elvégzése után azonnal szakmát akar tanulni

 Ha a tanuló nem akar a 9-10. évfolyamokon tovább szenvedni, kudarcot kudarcra halmozni a közismereti tantárgyak tanulásával azonnal bekapcsolódhat a szakképzésbe.

 A közoktatási törvény ez év májusi módosítása után ismét lehetőség van arra, hogy a 2001-2011 tanévben az általános iskola sikeres befejezését követően a 14 éves tanulók is közvetlenül lépjenek be a szakképzésbe.

Az illetékesek több mint 80 szakképesítés központi programját dolgozták ki.

 A szülőkön és gyermekeiken múlik, melyiket választják, és jelölik meg a jelentkezési lapon. Keressék azokat az iskolákat, ahol ilyen szakképzési évfolyamot indítanak.

 A szülőkön múlik, hogy megvédik-e gyermeküket az iskolai kudarcoktól, ezért olyan szakiskolát keresnek számukra, ahol már a 9. évfolyamon szakmát tanulhatnak, és három év alatt szakképesítéshez juthatnak.

 A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, a 9. évfolyamon köteles megszervezni a szakképzést.

Hová menjenek azok a tanulók, akik 16 éves korukig nem tudják befejezni az általános iskolát

 Iskolát kell váltani azoknak a - most már 18 éves korukig tanköteles - tanulóknak is, akik 16 éves korukig nem tudják sikeresen befejezni az általános iskolát.

 Figyelem! Ezeknek a tanulóknak is jelentkezni kell valamelyik felzárkóztató oktatást végző szakiskolába vagy az erre kijelölt iskolába .

Sajtószóvivő: Keszei Sándor (mobil 06-30/433-8754 vagy 06-1/787-7852 vagy 201-6615))

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum