Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Sértegetik az érettségizett fiatalokat, hogy rosszabb átlageredményt produkáltak, mint az előző évben vizsgázók. Az Oktatási Hivatal manipulálja a feladatsorokat?


Elképzelhetetlen, hogy a két korosztály felkészültsége között olyan „drasztikus” különbség legyen, ahogy azt a vizsgaeredmények mutatják. Elképzelhetetlen hogy egy tanév alatt ennyit romlót a tanulók felkészültsége tanulási morálja. Beteges gondolatokat takar az a „szakmai vélemény”, hogy a korábbinál jóval alacsonyabb követelményszint az évek alatt a gyerekek ellustulásához vezetett.

 

Az elmúlt tanévben a „szakma” megállapította, hogy sokszor nevetségesen könnyű a középszintű vizsga, és a vizsgabizottság tagjai túl engedékenyek tanítványaikkal szemben. A „szakma” fellépésére az Oktatási Hivatal nyilvánvalóan nehezítette a feladatsorokat, a vizsgabizottságok pedig bekeményítettek, nehogy megint az a vád érje őket, hogy nem jártak el kellő szigorral a tanulók értékelésnél.

A feladatsorokat a „szakma” állítja elő, a vizsgabizottságokat a „szakma” képviselőiből állítják össze, a „szakma” készíti fel a tanulókat a vizsgára, a „szakma” állapította meg, hogy a feladatsorok nevetségesen könnyűek voltak az elmúlt évben, a „szakma” vádolja a gyermeket azzal, hogy ellustultak, de hol van a társadalmi kontroll?

 

Kérjük a „szakma” képviselőit ne beszéljenek össze-vissza az érettségi vizsgáról, ne hárítsák át a felelősséget a tanulókra, ne lépjenek fel tanulókkal szemben egységesen, hanem biztosítsák a kétszintű érettségivel kapcsolatos közoktatási szolgáltatásokat szülők és a tanulók igényei alapján és megfelelő színvonalon.

 

Javaslatok az érettségire készülő tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében, ha az emelt szintű érettségi kötelező követelmény lesz 2013-tól

 


A parlament nemrégen elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szerint a Kormány rendeletben fogja meghatározni, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő felvételhez az egyes alapszakok esetében az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából kell emeltszintű vizsgát tenni.

 

Az új rendelkezésekéretelmében megszűnik a diszkriminatív jellegű többlet pontok rendszere, nem kell külön jutalmazni azt a tanuló, aki emeltszíntű érettségi vizsgát tes hiszen minden jelentkező számára kötelező lesz.

 

Az országos szülői egyesületek támogatták a kétszintű érettségi bevezetését anno, abban a reményben, hogy a középfokú érettségi követelménye lesz a nemzeti minimum, az emeltszintű érettségi vizsgakövetelmény pedig az optimális követelmény, amely kiváltja a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáját is. Ezzel a koncepcióval szemben menve eddig a felsőoktatási intézmények határozták meg, hogy megkövetelik-e az emeltszintű érettségi vizsgát a hozzájuk jelentkezőktől vagy megelégszenek a középfokú érettségivel.

  •  Az új rendelkezés bevezetéséhez javasoljuk az alábbiakat:Felül kell vizsgálni az érettségi vizsgakövetelményeket, és a középiskolai tananyagból ki kell hagyni azokat a részeket, amelyeknek tanítása a felsőoktatási intézmények feladata lenne. A felsőoktatási felvételi eljárás megelőzően négy évvel korábban kell nyilvánosságra hozni, milyen tárgyból kell emeltszintű vizsga az adott alapszakon.

Ugyanakkor ki kell egészíteni azokat az alapismereteket, amelyekre a felsőoktatási tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükségesek, fejleszteni kell a tanulók tanulási készségeit, növelni kell a teherbíró képességüket, hogy helyt tudjanak állni a felsőoktatási követelményeknek.

  • A kötelező érettségi vizsgák számát ötről háromra kell csökkenteni úgy, hogy egy kötelező idegen nyelvi vizsga és kettő szabadon választható kötelező vizsga legyen, így a tanuló azt az érettségi vizsgatárgyat tudja választani, amit majd a kormányrendelet előír azon az alapszakon, ahová a tanuló jelentkezni akar.

Egyértelmű, hogy ez a javaslat kifogja a szelet a tantárgyi lobbik versengésének vitorláiból, hogy melyik tantárgy legyen kötelező érettségi tantárgy. Az lesz a kötelező érettségi tantárgy, amit tanuló választ. Ha a tanuló több alapszakra jelentkezik, akkor lehet, hogy öt-hat tárgyból is emeltszintű vizsgát kell tennie, ha meg akar felelni az előírásoknak.

A jelenlegi szabályok és a törvénymódosítás szerint is, a felvételi eljárás előtt csak két évvel korábban kell nyilvánosságra hozni, melyik vizsgatárgyból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni. Kettő helyett a négy év a helyes megoldás, hogy a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkező általános iskolát befejező tanulók eleve olyan középiskolát tudjanak választani, amely az választott szakra előírt tárgyból készíti fel őket. Ha csak a tizenegyedik évfolyamon tudja meg a tanuló, hogy milyen emelt szintű vizsga lesz a követelmény, akkor lehet, hogy iskolát kell váltania, hogy hozzá jusson a felkészítéshez.

  

Sjtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/433-8754) vagy (06-1/201-6615)

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum